ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20220805-34577


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "БІРЖА ПОДІЛЬСЬКА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "БІРЖА ПОДІЛЬСЬКА"

Номер лота: 001

Організатор аукціону: Комунальне підприємство "Красилівське підприємство теплових мереж"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 12.08.2022 12:15:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Оренда реабілітаційного залу № 220 в громадському будинку спортивно-реабілітаційного центру площею 12,5 кв.м за адресою: м. Красилів,вул.М.Грушевського, 84-Б.
 1. Реабілітаційний зал № 220 в громадському будинку спортивно-реабілітаційного центру площею 12,5 кв.м за адресою: м. Красилів,вул.М.Грушевського, 84-Б.

Стартовий розмір орендної плати: 3 150,00 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 3 150,00 грн без ПДВ

Крок аукціону: 31,50 грн

Розмір гарантійного внеску: 4 962,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****, ІПН/РНОКПП: ***** *****

Закриті цінові пропозиції учасників:
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 3 150,00 грн 10.08.2022 11:28:32

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****, ІПН/РНОКПП: ***** *****

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: ГУК у Хмельницькій області
 4. ЄДРПОУ банку: 04060737
 5. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA598999980314080593000022717

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: ГУК у Хмельницькій області
 4. ЄДРПОУ банку: 04060737
 5. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA598999980314080593000022717

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: ГУК у Хмельницькій області
 4. ЄДРПОУ банку: 04060737

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: ГУК у Хмельницькій області
 4. ЄДРПОУ банку: 04060737

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 2 268,00 грн (дві тисячі двісті шістдесят вісім гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 378,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 2 694,00 грн (дві тисячі шістсот дев'яносто чотири гривні 00 копійок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 3 150,00 грн без ПДВ (три тисячі сто п'ятдесят гривень 00 копійок без ПДВ)

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 11.08.2022 20:00:02

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****, ІПН/РНОКПП: ***** *****_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "БІРЖА ПОДІЛЬСЬКА"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Комунальне підприємство "Красилівське підприємство теплових мереж"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.