ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20220805-77267


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Номер лота: 1

Організатор аукціону: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 26.08.2022 12:05:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Оренда частини індивідуально визначеного майна площею 33,3 м.кв.
  1. Нежитлове приміщення площею 33,3 м.кв.,розміщене за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с.Дослідне, вул.Наукова, 62 приміщення ремонтної майстерні, що обліковується на балансі Державної установи Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України

Стартовий розмір орендної плати: 1 222,78 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 1 482,94 грн, у т.ч. ПДВ 247,16 грн

Крок аукціону: 12,23 грн

Розмір гарантійного внеску: 5 163,58 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****, ЄДРПОУ: ***** *****

Закриті цінові пропозиції учасників:
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 1 235,78 грн 22.08.2022 16:53:52

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****, ЄДРПОУ: ***** *****

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Одержувач: відсутнє
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
  3. Назва банку: ДКСУ в м. Київ
  4. ЄДРПОУ банку: 00496662

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Одержувач: відсутнє
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
  3. Назва банку: ДКСУ
  4. ЄДРПОУ банку: 00496662

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску: __________

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту: __________

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності): __________

Реквізити для сплати орендних платежів: __________

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 889,76 грн (вісімсот вісімдесят дев'ять гривень 76 копійок), у т.ч. ПДВ 148,29 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 4 273,82 грн (чотири тисячі двісті сімдесят три гривні 82 копійки)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 1 482,94 грн, у т.ч. ПДВ 247,16 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет: __________ грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю: __________ грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу: __________ грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 25.08.2022 20:00:02

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****, ЄДРПОУ: ***** *****_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ІНСТИТУТ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.