ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20220822-35139


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Номер лота: 121

Організатор аукціону: УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 30.08.2022 12:25:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): аукціон на право оренди приміщеннь №№ 306, 306-а корисною площею 15.7 кв.м (загальною площею 28.1 кв.м) третього поверху будівлі поліклініки (літ. Ж), розташоване за адресою: вул. Хмельницьке шосе 108, м. Вінниця та перебуває в оперативному управлінні КНП " Вінницька обласна дитяча клінічна лікарняВінницької обласної Ради"
 1. Приміщення №№ 306, 306-а корисною площею 15.7 кв.м (загальною площею 28.1 кв.м) третього поверху будівлі поліклініки (літ. Ж), розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 108, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

Стартовий розмір орендної плати: 2 540,12 грн, у т.ч. ПДВ 423,35 грн

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 3 000,00 грн, у т.ч. ПДВ 500,00 грн

Крок аукціону: 25,40 грн

Розмір гарантійного внеску: 4 962,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****, ІПН/РНОКПП: ***** *****

Закриті цінові пропозиції учасників:
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 3 000,00 грн 25.08.2022 15:43:41

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****, ІПН/РНОКПП: ***** *****

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Одержувач: Управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 20098076
 3. Назва банку: АТ «Державний ощадний банк України»
 4. МФО банку: 302076
 5. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA913020760000000002600333560

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Одержувач: Управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 20098076
 3. Назва банку: АТ «Державний ощадний банк України»
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA913020760000000002600333560
 5. МФО банку: 302076

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску: __________

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту: __________

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності): __________

Реквізити для сплати орендних платежів: __________

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 1 800,00 грн (одна тисяча вісімсот гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 300,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 3 162,00 грн (три тисячі сто шістдесят дві гривні 00 копійок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 3 000,00 грн, у т.ч. ПДВ 500,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет: __________ грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю: __________ грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу: __________ грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 29.08.2022 20:00:05

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****, ІПН/РНОКПП: ***** *****_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.