ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20220921-11761


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Номер лота: 50235

Організатор аукціону: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 07.10.2022 12:30:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Про передачу в оренду через аукціон такого майна: групи інвентарних об’єктів загальною площею 6,0 м2 , а саме: 1) частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 першого поверху Університетської клініки СумДУ, за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 9; 2) частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу №2 СумДУ, за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 57; 3) частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 першого поверху навчального корпусу №3 СумДУ, за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 59, що обліковується на балансі Сумського державного університету.
 1. 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 першого поверху Університетської клініки СумДУ, за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 9
 2. 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі навчального корпусу №2 СумДУ, за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 57
 3. 3) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 першого поверху навчального корпусу №3 СумДУ

Стартовий розмір орендної плати: 230,41 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 250,00 грн без ПДВ

Крок аукціону: 2,30 грн

Розмір гарантійного внеску: 4 962,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****, ІПН/РНОКПП: ***** *****

Закриті цінові пропозиції учасників:
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 250,00 грн 06.10.2022 16:26:38

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****, ІПН/РНОКПП: ***** *****

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 42769539
 3. Назва банку: Державна казначейська служба України, м. Київ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA178201720355129003001018853

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 42769539
 3. Назва банку: Державна казначейська служба України, м. Київ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA178201720355129003001018853

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 42769539
 3. Назва банку: Державна казначейська служба України, м. Київ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA238201720355269003000018853

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту: __________

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності): __________

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Одержувач: ГУК Сум.обл/Сумська МТГ
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 37970404
 3. Назва банку: Державна казначейська служба України, м. Київ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA288999980313050093000018540

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 180,00 грн (сто вісімдесят гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 30,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 4 782,00 грн (чотири тисячі сімсот вісімдесят дві гривні 00 копійок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 250,00 грн без ПДВ (двісті п'ятдесят гривень 00 копійок без ПДВ)

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет: __________ грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю: __________ грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу: __________ грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 06.10.2022 20:00:01

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****, ІПН/РНОКПП: ***** *****_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ТА СУМСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.