ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20220923-27329


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Номер лота: 50310

Організатор аукціону: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 04.10.2022 12:25:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Про передачу в оренду через аукціон такого майна: комплекс будівель і споруд «Лосківський цех з переробки деревини» у складі: механічний комплекс Б1, В1, Д1 загальною площею 967,7 кв.м, навіс Г1 площею 160 кв.м, водонапірна башта Ж1 площею 11,8 кв.м, розташований за адресою: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Лоска, вул. Центральна, 12
 1. комплекс будівель і споруд «Лосківський цех з переробки деревини» у складі: механічний комплекс Б1, В1, Д1 загальною площею 967,7 кв.м, навіс Г1 площею 160 кв.м, водонапірна башта Ж1 площею 11,8 кв.м, розташований за адресою: Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Лоска, вул. Центральна, 12, балансоутримувач - Державне підприємство «Новгород - Сіверське лісове господарство»

Стартовий розмір орендної плати: 3 005,02 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 3 642,08 грн, у т.ч. ПДВ 607,01 грн

Крок аукціону: 30,05 грн

Розмір гарантійного внеску: 141 354,98 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****, ЄДРПОУ: ***** *****

Закриті цінові пропозиції учасників:
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 3 035,07 грн 26.09.2022 15:38:20

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****, ЄДРПОУ: ***** *****

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 43173325
 3. Назва банку: ДКСУ м. Київ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA618201720355229001002140075

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 43173325
 3. Назва банку: ДКСУ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA618201720355229001002140075

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 43173325
 3. Назва банку: ДКСУ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA618201720355229001002140075

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:
 1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 43173325
 3. Назва банку: ДКСУ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA618201720355229001002140075

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності): __________

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Одержувач: Державне підприємство «Новгород - Сіверське лісове господарство»
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00993538
 3. Назва банку: ДКСУ м. Київ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA693535530000026002300287625

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 2 185,25 грн (дві тисячі сто вісімдесят п'ять гривень 25 копійок), у т.ч. ПДВ 364,21 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 139 169,73 грн (сто тридцять дев'ять тисяч сто шістдесят дев'ять гривень 73 копійки)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 3 642,08 грн, у т.ч. ПДВ 607,01 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет: __________ грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю: __________ грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу: __________ грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 03.10.2022 20:00:02

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****, ЄДРПОУ: ***** *****_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.