ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20230125-22152


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Номер лота: 50629

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 06.02.2023 12:00:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Оренда державного нерухомого майна загальною площею 28,00 кв.м (частина приміщення горища будівлі площею 9,00 кв.м та частина даху будівлі площею 19,00 кв.м) будівлі книгосховища бібліотеки за адресою: м. Київ, вул. Боричів узвіз, 13, що обліковується на балансі Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Ключ об'єкта 50629. Строк оренди - на період дії воєнного стану та 12 місяців після припинення чи скасування воєнного стану; електронна пошта орендодавця: kyivcityrv@gmail.com
  1. Оренда державного нерухомого майна загальною площею 28,00 кв.м (частина приміщення горища будівлі площею 9,00 кв.м та частина даху будівлі площею 19,00 кв.м) будівлі книгосховища бібліотеки, яка є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення, за адресою: м. Київ, вул. Боричів узвіз, 13, що обліковується на балансі Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Ключ об'єкта 50629. Строк оренди - на період дії воєнного стану та 12 місяців після припинення чи скасування воєнного стану; електронна пошта орендодавця: kyivcityrv@gmail.com Майно може бути використане Орендарем з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо установами або закладами, визначеними у пункті 29 Порядку, і які є пов’язаними із забезпеченням або обслуговуванням діяльності такої установи або закладу. Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до інтернету

Стартовий розмір орендної плати: 143,10 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 14 493,29 грн, у т.ч. ПДВ 2 415,55 грн

Крок аукціону: 1,43 грн

Розмір гарантійного внеску: 5 368,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 670,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ***** ***** *****, ЄДРПОУ: ***** *****

Закриті цінові пропозиції учасників:
***** ***** ***** 12 077,74 грн 03.02.2023 17:16:00

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ***** ***** *****, ЄДРПОУ: ***** *****

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Порядку передачі в оренду державного та комунального майна (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 19030825
  3. Назва банку:
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA208201720355209003002014093

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 19030825
  3. Назва банку:
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA208201720355209003002014093

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску: __________

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту: __________

Реквізити для сплати орендних платежів: __________

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 8 695,98 грн (вісім тисяч шістсот дев'яносто п'ять гривень 98 копійок), у т.ч. ПДВ 1 449,33 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 14 493,29 грн, у т.ч. ПДВ 2 415,55 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет: __________ грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю: __________ грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу: __________ грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 05.02.2023 20:00:02

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ***** ***** *****, ЄДРПОУ: ***** *****_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)**

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**При наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов'язковим.