ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLP001-UA-20210615-85084


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА”

Найменування оператора, через електронний майданчик якого чинним орендарем подано заяву на участь в електронному аукціоні: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА”

Номер лота: 9356

Організатор аукціону: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 07.07.2021 12:25:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Продовження договору оренди від 23.06.09 №20984091805 державного майна
 1. Приміщеня одноповерхової будівлі №1, загальною площею 143,2 кв.м, за адресою: м.Одеса, Французький бульвар,85

Стартовий розмір орендної плати: 16 625,00 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 19 950,00 грн, у т.ч. ПДВ 3 325,00 грн

Крок аукціону: 166,25 грн

Розмір гарантійного внеску: 66 500,00 грн

Розмір гарантійного внеску для чинного орендаря: 8 312,50 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАШ САД", ЄДРПОУ: 33138200

Закриті цінові пропозиції учасників:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАШ САД" 16 625,00 грн 02.07.2021 17:44:46

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАШ САД", ЄДРПОУ: 33138200

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Назва банку:
 2. ЄДРПОУ: 00000000

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Назва банку:
 2. ЄДРПОУ: 00000000

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Назва банку:
 2. ЄДРПОУ: 00000000

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:
 1. Назва банку: ДКСУ, м. Київ
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA168201720355299002002163735

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Назва банку:
 2. ЄДРПОУ: 00000000

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 7 182,00 грн (сiм тисяч сто вiсiмдесят двi гривнi 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 1 197,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 1 130,50 грн (одна тисяча сто тридцять гривень 50 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 19 950,00 грн, у т.ч. ПДВ 3 325,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 06.07.2021 20:00:01

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАШ САД", ЄДРПОУ: 33138200_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА”_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.