ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLP001-UA-20210705-68809


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "ПУБЛІЧНІ ПРОЦЕДУРИ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого чинним орендарем подано заяву на участь в електронному аукціоні: ТОВ "ПУБЛІЧНІ ПРОЦЕДУРИ"

Номер лота: 9535

Організатор аукціону: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 05.08.2021 12:00:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Об.єкт оренди -нежитлові приміщення окремо розташованої двоповерхової будівлі лазні
 1. Нежитлові приміщення загальною площею 278,9 кв. м. окремо розташованої двоповерхової будівлі лазні, за адресою: м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 71.

Стартовий розмір орендної плати: 15 982,10 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 19 380,00 грн, у т.ч. ПДВ 3 230,00 грн

Крок аукціону: 159,82 грн

Розмір гарантійного внеску: 63 928,40 грн

Розмір гарантійного внеску для чинного орендаря: 7 991,05 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ФОП Матвєєв Максим Віталійович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2712823695

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФОП Матвєєв Максим Віталійович 16 150,00 грн 23.07.2021 15:01:04

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ФОП Матвєєв Максим Віталійович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2712823695

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Назва банку:
 2. ЄДРПОУ банку: 00000000

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Назва банку:
 2. ЄДРПОУ банку: 00000000

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Назва банку: ДКСУ м.Київ
 2. ЄДРПОУ банку: 43015722
 1. Назва банку: ДКСУ м. Київ
 2. ЄДРПОУ банку: 39044071

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Назва банку:
 2. ЄДРПОУ банку: 00000000

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 212 792,40 грн (двiстi дванадцять тисяч сiмсот дев'яносто двi гривнi 40 копiйок), у т.ч. ПДВ 35 465,40 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцем електронного аукціону оператору, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 204 801,35 грн (двiстi чотири тисячi вiсiмсот одна гривня 35 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 19 380,00 грн, у т.ч. ПДВ 3 230,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 04.08.2021 20:00:00

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ФОП Матвєєв Максим Віталійович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2712823695_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "ПУБЛІЧНІ ПРОЦЕДУРИ"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.