ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLP001-UA-20210817-30996


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого чинним орендарем подано заяву на участь в електронному аукціоні: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Номер лота: 9337

Організатор аукціону: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 08.09.2021 12:15:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 08.09.2021 12:50:03

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Про передачу в оренду нерухомого майна, а саме: частина торцевої стіни учбового корпусу №3, площею 180 кв. м, що знаходиться на балансі Одеського національного економічного університету, за адресою: м. Одеса, провулок Привокзальний, 2, щодо якого прийнято рішення про продовження терміну дії чинного договору оренди від 30.10.2015 №209840911347 на аукціоні
 1. Нерухоме майна, а саме: частина торцевої стіни учбового корпусу №3, площею 180 кв. м, що знаходиться на балансі Одеського національного економічного університету, за адресою: м. Одеса, провулок Привокзальний, 2, щодо якого прийнято рішення про продовження терміну дії чинного договору оренди від 30.10.2015 №209840911347 на аукціоні

Стартовий розмір орендної плати: 13 270,60 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 36 000,00 грн, у т.ч. ПДВ 6 000,00 грн

Крок аукціону: 132,71 грн

Розмір гарантійного внеску: 53 082,40 грн

Розмір гарантійного внеску для чинного орендаря: 6 635,30 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЛАТИ 24", ЄДРПОУ: 37281288
 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ МЕДІА 21", ЄДРПОУ: 43982821

Закриті цінові пропозиції учасників:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЛАТИ 24" 13 403,31 грн 26.08.2021 12:09:06
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ МЕДІА 21" 20 199,00 грн 07.09.2021 12:12:27

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЛАТИ 24" 13 403,31 грн 26.08.2021 12:09:06
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ МЕДІА 21" 25 000,00 грн 08.09.2021 12:25:59

Раунд 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЛАТИ 24" 13 536,20 грн 08.09.2021 12:30:25
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ МЕДІА 21" 30 000,00 грн 08.09.2021 12:32:21

Раунд 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЛАТИ 24" 13 668,91 грн 08.09.2021 12:40:31
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ МЕДІА 21" 30 000,00 грн 08.09.2021 12:32:21

Раунд 4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТ МЕДІА 21" 30 000,00 грн 08.09.2021 12:32:21
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЛАТИ 24" 30 000,00 грн 08.09.2021 12:50:02

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЛАТИ 24", ЄДРПОУ: 37281288

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Назва банку: ДКСУ, м. Київ
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA168201720355299002002163735

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Назва банку: ДКСУ, м. Київ
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA168201720355299002002163735

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Назва банку: ДКСУ, м. Київ
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA168201720355299002002163735

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:
 1. Назва банку: ДКСУ, м. Київ
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA168201720355299002002163735

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Назва банку: ГУК в Од.обл./м.Одеса
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA718999980313040093000015744

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 12 960,00 грн (дванадцять тисяч дев'ятсот шiстдесят гривень 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 2 160,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцем електронного аукціону оператору, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 6 324,70 грн (шiсть тисяч триста двадцять чотири гривнi 70 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 36 000,00 грн, у т.ч. ПДВ 6 000,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 08.09.2021 12:50:03

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЛАТИ 24", ЄДРПОУ: 37281288_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.