ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLP001-UA-20211111-04147


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого чинним орендарем подано заяву на участь в електронному аукціоні: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Номер лота: 81

Організатор аукціону: УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 02.12.2021 11:00:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Аукціон на право оренди приміщення №1 будівлі прохідної (літ.Ю), корисною та загальною площею 9.7 кв.м, що знаходиться за адресою: вул.Мічуріна, б.32, м.Вінниця та перебуває на праві оперативного управління у комунального некомерційного підприємства "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради".
  1. Приміщення №1 будівлі прохідної (літ.Ю), корисною та загальною площею 9.7 кв.м, що знаходиться за адресою: вул.Мічуріна, б.32, м.Вінниця та перебуває на праві оперативного управління у комунального некомерційного підприємства "Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради".

Стартовий розмір орендної плати: 904,33 грн, у т.ч. ПДВ 150,72 грн

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 1 000,00 грн, у т.ч. ПДВ 166,67 грн

Крок аукціону: 9,04 грн

Розмір гарантійного внеску: 3 000,00 грн

Розмір гарантійного внеску для чинного орендаря: 376,81 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ФОП "ШЕВЧУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ", ІПН/РНОКПП: 2694514433

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФОП "ШЕВЧУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ" 1 000,00 грн 25.11.2021 18:58:18

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ФОП "ШЕВЧУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ", ІПН/РНОКПП: 2694514433

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: АТ «Державний ощадний банк України»
  2. МФО банку: 302076
  3. ЄДРПОУ: 20098076
  4. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA913020760000000002600333560

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: АТ «Державний ощадний банк України»
  2. ЄДРПОУ: 20098076
  3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA913020760000000002600333560
  4. МФО банку: 302076

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити для сплати орендних платежів:

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 360,00 грн (триста шiстдесят гривень 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 60,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 16,81 грн (шiстнадцять гривень 81 копiйка)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 1 000,00 грн, у т.ч. ПДВ 166,67 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 01.12.2021 20:00:06

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ФОП "ШЕВЧУК ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ", ІПН/РНОКПП: 2694514433_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.