ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLP001-UA-20211126-70580


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого чинним орендарем подано заяву на участь в електронному аукціоні: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Номер лота: 1

Організатор аукціону: ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 16.12.2021 11:10:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): продовження терміну оренди: нежитлове приміщення, підвальне, загальною площею 148,5 кв. м, розташоване за адресою: вулиця Метрологічна, 12; м. Київ, 03143; що обліковується на балансі Інституту агроекології і природокористування НААН України.
  1. підвальні приміщення площею 148,5 м.кв.

Стартовий розмір орендної плати: 4 508,00 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 5 409,60 грн, у т.ч. ПДВ 901,60 грн

Крок аукціону: 45,08 грн

Розмір гарантійного внеску: 9 016,00 грн

Розмір гарантійного внеску для чинного орендаря: 2 254,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕБРІЕЛ", ЄДРПОУ: 34803260

Закриті цінові пропозиції учасників:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕБРІЕЛ" 4 508,00 грн 01.12.2021 15:40:00

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕБРІЕЛ", ЄДРПОУ: 34803260

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: Державна казначейська служба України, м. Київ
  2. ЄДРПОУ: 13722479

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: УДКСУ Голосіївського району м. Києва+
  2. ЄДРПОУ: 13722479

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити для сплати орендних платежів:

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 1 947,46 грн (одна тисяча дев'ятсот сорок сiм гривень 46 копiйок), у т.ч. ПДВ 324,58 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 306,54 грн (триста шiсть гривень 54 копiйки)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 5 409,60 грн, у т.ч. ПДВ 901,60 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 15.12.2021 20:00:06

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕБРІЕЛ", ЄДРПОУ: 34803260_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.