ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLP001-UA-20211207-43471


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРНА БІРЖА "ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА "ГАЛКОНТРАКТ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого чинним орендарем подано заяву на участь в електронному аукціоні: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Номер лота: 31539

Організатор аукціону: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 30.12.2021 11:00:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Аукціон з продовження договору оренди державного нерухомого майна - нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 575.4 кв. м. на першому, другому та третьому поверхах у чотириповерховій будівлі (літ "А-4") навчального корпусу (прибудови) за адресою: Львівська обл., місто Львів, вулиця Кушевича, 5,що перебуває на балансі Київського національного університету культури і мистецтв.
  1. Державне нерухоме майно -нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 575.4 кв. м. на першому, другому та третьому поверхах у чотириповерховій будівлі (літ "А-4") навчального корпусу (прибудови) за адресою: Львівська обл., місто Львів, вулиця Кушевича, 5

Стартовий розмір орендної плати: 91 160,00 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 109 392,00 грн, у т.ч. ПДВ 18 232,00 грн

Крок аукціону: 911,60 грн

Розмір гарантійного внеску: 364 640,00 грн

Розмір гарантійного внеску для чинного орендаря: 45 580,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" , ЄДРПОУ: 24366800

Закриті цінові пропозиції учасників:
Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" 91 160,00 грн 20.12.2021 12:32:00

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" , ЄДРПОУ: 24366800

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: ДКСУ м.Київ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA878201720355239001001157855

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: ДКСУ м.Київ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA878201720355239001001157855

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
  1. Назва банку: ДКСУ м.Київ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA878201720355239001001157855

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити для сплати орендних платежів:
  1. Назва банку: ДКСУ м.Київ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA878201720355239001001157855

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 39 381,12 грн (тридцять дев'ять тисяч триста вiсiмдесят одна гривня 12 копiйок), у т.ч. ПДВ 6 563,52 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 6 198,88 грн (шiсть тисяч сто дев'яносто вiсiм гривень 88 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 109 392,00 грн, у т.ч. ПДВ 18 232,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 29.12.2021 20:00:02

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" , ЄДРПОУ: 24366800_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: РВ ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.