ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLP001-UA-20211208-58691


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого чинним орендарем подано заяву на участь в електронному аукціоні: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Номер лота: 74

Організатор аукціону: Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 29.12.2021 11:20:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Електронного аукціон на продовження договору оренди нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Маяковського Володимира, 21-А, площею 26,10 кв. м.
 1. Частина житлової будівлі, перший поверх.

Стартовий розмір орендної плати: 4 938,21 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 5 940,00 грн, у т.ч. ПДВ 990,00 грн

Крок аукціону: 49,38 грн

Розмір гарантійного внеску: 4 540,00 грн

Розмір гарантійного внеску для чинного орендаря: 2 469,11 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. ФОП ГОЛОВIНА ОЛЕНА СТЕПАНIВНА, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2812513420

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФОП ГОЛОВIНА ОЛЕНА СТЕПАНIВНА 4 950,00 грн 13.12.2021 11:28:18

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ФОП ГОЛОВIНА ОЛЕНА СТЕПАНIВНА, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2812513420

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Назва банку: Державна казначейська служба України, м. Київ
 2. ЄДРПОУ: 37415088
 3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA868201720355249038000077766

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
 1. Назва банку: Державна казначейська служба України, м. Київ
 2. ЄДРПОУ: 37415088
 3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA868201720355249038000077766

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:
 1. Назва банку: Державна казначейська служба України, м. Київ
 2. ЄДРПОУ: 37415088
 3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA868201720355249038000077766

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити для сплати орендних платежів:
 1. Назва банку: -----
 2. ЄДРПОУ: 00000000
 3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA000000000000000000000000000

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 2 138,40 грн (двi тисячi сто тридцять вiсiм гривень 40 копiйок), у т.ч. ПДВ 356,40 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 330,71 грн (триста тридцять гривень 71 копiйка)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 5 940,00 грн, у т.ч. ПДВ 990,00 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 28.12.2021 20:00:06

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ФОП ГОЛОВIНА ОЛЕНА СТЕПАНIВНА, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2812513420_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.