ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLP001-UA-20220128-39880


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "ТБ Європейська"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого чинним орендарем подано заяву на участь в електронному аукціоні: ТОВ "ТБ Європейська"

Номер лота: 31786

Організатор аукціону: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 22.02.2022 12:50:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Про передачу в оренду нерухомого майна: частини приміщень першого поверху чотириповерхової цегляної будівлі, площею 31,64 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 120/1 та обліковується на балансі Черкаської філії інституту «Укрдіпросад», щодо якого прийнято рішення про продовження терміну дії чинного договору оренди на аукціоні
  1. Частина приміщень першого поверху чотириповерхової цегляної будівлі, площею 31,64 кв.м, за адресою: Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Смілянська, 120/1, що перебуває на балансі Черкаської філії інституту «Укрдіпросад»

Стартовий розмір орендної плати: 2 136,05 грн, у т.ч. ПДВ 356,01 грн

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 2 158,00 грн, у т.ч. ПДВ 359,67 грн

Крок аукціону: 21,36 грн

Розмір гарантійного внеску: 8 544,20 грн

Розмір гарантійного внеску для чинного орендаря: 1 068,03 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ФОП Стороженко Ніна Петрівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2452401968

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФОП Стороженко Ніна Петрівна 2 158,00 грн 04.02.2022 15:44:09

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ФОП Стороженко Ніна Петрівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2452401968

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: Державна казначейська служба України
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA618201720355229001002140075
  3. ЄДРПОУ: 43173325

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: Державна казначейська служба України
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA618201720355229001002140075
  3. ЄДРПОУ: 43173325

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити для сплати орендних платежів:

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 776,88 грн (сiмсот сiмдесят шiсть гривень 88 копiйок), у т.ч. ПДВ 129,48 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 291,15 грн (двiстi дев'яносто одна гривня 15 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 2 158,00 грн, у т.ч. ПДВ 359,67 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 21.02.2022 20:00:07

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ФОП Стороженко Ніна Петрівна, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2452401968_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВ "ТБ Європейська"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КИЇВСЬКІЙ, ЧЕРКАСЬКІЙ ТА ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.