ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLP001-UA-20220513-34060


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого чинним орендарем подано заяву на участь в електронному аукціоні: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Номер лота: 1

Організатор аукціону: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ «ОЛІМПІЄЦЬ»

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 24.05.2022 12:55:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Продовження договору оренди майна площею 1,0 кв.м., що знаходиться за адресою м.Одеса, проспект Шевченка, 31-А, та обліковується на балансі КЗ "Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності "Олімпієць"
  1. Частина нежитлового приміщення площею 1,0 кв.м. у вестибюлі будівлі комунального закладу «Одеська обласна школа вищої спортивної майстерності «Олімпієць» за адресою м.Одеса, проспект Шевченка, 31-А

Стартовий розмір орендної плати: 642,98 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 771,58 грн, у т.ч. ПДВ 128,60 грн

Крок аукціону: 6,43 грн

Розмір гарантійного внеску: 1 285,96 грн

Розмір гарантійного внеску для чинного орендаря: 321,49 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ФОП НОГІНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2435316037

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФОП НОГІНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 642,98 грн 20.05.2022 14:31:11

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ФОП НОГІНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2435316037

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: Державна казначейська служба України, м.Київ
  2. ЄДРПОУ: 02928367
  3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA518201720314291001203025515

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: Державна казначейська служба України, м.Київ
  2. ЄДРПОУ: 02928367
  3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA518201720314291001203025515

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити для сплати орендних платежів:

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 277,77 грн (двiстi сiмдесят сiм гривень 77 копiйок), у т.ч. ПДВ 46,29 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 43,72 грн (сорок три гривнi 72 копiйки)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 771,58 грн, у т.ч. ПДВ 128,60 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 23.05.2022 20:00:01

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ФОП НОГІНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2435316037_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ «ОЛІМПІЄЦЬ»_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.