ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLP001-UA-20220517-89377


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого чинним орендарем подано заяву на участь в електронному аукціоні: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Номер лота: __________

Організатор аукціону: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 23.05.2022 11:10:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): нерухоме військове майно - нежитлове приміщення (під розміщення телекомунікаційного обладнання) площею 4м. кв. та частина даху (під розміщення 7-ми антено-місць) площею 10 м. кв. будівлі № 89 військового містечка № 29, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Повітрофлотський, 30 (оренда з переважним правом)
  1. нерухоме військове майно - нежитлове приміщення (під розміщення телекомунікаційного обладнання) площею 4м. кв. та частина даху (під розміщення 7-ми антено-місць) площею 10 м. кв. будівлі № 89 військового містечка № 29, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Повітрофлотський, 30

Стартовий розмір орендної плати: 21 989,71 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць / день / годину : 26 387,65 грн, у т.ч. ПДВ 4 397,94 грн

Крок аукціону: 219,90 грн

Розмір гарантійного внеску: 43 979,42 грн

Розмір гарантійного внеску для чинного орендаря: 10 994,86 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА", ЄДРПОУ: 14333937

Закриті цінові пропозиції учасників:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА" 21 989,71 грн 20.05.2022 12:49:42

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА", ЄДРПОУ: 14333937

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
  1. Назва банку: ДКСУ в м. Києві
  2. ЄДРПОУ банку: 07834530
  3. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA148201720313271002203007210

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
  1. Назва банку: ДКСУ в м. Києві
  2. ЄДРПОУ банку: 07834530
  3. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA148201720313271002203007210

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити для сплати орендних платежів:

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 9 499,55 грн (дев'ять тисяч чотириста дев'яносто дев'ять гривень 55 копійок), у т.ч. ПДВ 1 583,26 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 1 495,31 грн (одна тисяча чотириста дев'яносто п'ять гривень 31 копійка)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину: 26 387,65 грн, у т.ч. ПДВ 4 397,94 грн

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 22.05.2022 20:00:01

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди): ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВФ УКРАЇНА", ЄДРПОУ: 14333937_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Національний університет оборони України імені Івана Черняховського_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.