ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LRE001-UA-20211008-05739


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "ПОЛОНЕКС"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВ "ПОЛОНЕКС"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: ТОВ "ПОЛОНЕКС"

Номер лота: 1

Організатор земельних торгів: Доброславська селищна рада Одеського району Одеської області

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 15.11.2021 11:50:00

Дата та час завершення земельних торгів: 15.11.2021 12:19:02

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Земельна ділянка площею 0,0300га в смт Доброслав Одеського району Одеської області, вул.Шкільна, 1в
  1. Земельна ділянка, розташована за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, смт Доброслав, вул.Шкільна, 1в, площа - 0,0300га.

Стартова ціна лота: 40 516,26 грн без ПДВ

Ціна лота: 43 000,00 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 405,17 грн

Розмір гарантійного внеску: 12 154,88 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники земельних торгів:
  1. ФОП Нутча Теганг Франк Антонніо , ІПН/РНОКПП (ФОП): 2946322350
  2. Славова Тетяна Іллівна, ІПН/РНОКПП: 3368009229

Закриті цінові пропозиції учасників:
Славова Тетяна Іллівна 42 500,00 грн 12.11.2021 13:40:48
ФОП Нутча Теганг Франк Антонніо 43 000,00 грн 12.11.2021 13:40:41

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Славова Тетяна Іллівна 42 500,00 грн 12.11.2021 13:40:48
ФОП Нутча Теганг Франк Антонніо 43 000,00 грн 12.11.2021 13:40:41

Раунд 2
Славова Тетяна Іллівна 42 500,00 грн 12.11.2021 13:40:48
ФОП Нутча Теганг Франк Антонніо 43 000,00 грн 12.11.2021 13:40:41

Раунд 3
Славова Тетяна Іллівна 42 500,00 грн 12.11.2021 13:40:48
ФОП Нутча Теганг Франк Антонніо 43 000,00 грн 12.11.2021 13:40:41

Переможець земельних торгів: ФОП Нутча Теганг Франк Антонніо , ІПН/РНОКПП (ФОП): 2946322350

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
  1. Назва банку: ДКСУ в м.Київ
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA298999980334179812000015684

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 2 150,00 грн (двi тисячi сто п'ятдесят гривень 00 копiйок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 10 004,88 грн (десять тисяч чотири гривнi 88 копiйок)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 32 995,12 грн (тридцять двi тисячi дев'ятсот дев'яносто п'ять гривень 12 копiйок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 27 470,94 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців): __________

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 15.11.2021 12:19:02

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: ФОП Нутча Теганг Франк Антонніо , ІПН/РНОКПП (ФОП): 2946322350_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: Доброславська селищна рада Одеського району Одеської області_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.