ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LRE001-UA-20211008-29258


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Номер лота: 1

Організатор земельних торгів: ТАВРИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КАХОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 10.11.2021 11:45:00

Дата та час завершення земельних торгів: 10.11.2021 12:23:03

Відомості про земельну ділянку (склад лота): оренда земельної ділянки площею 6,60га, що розташована на території Дудчинської сільської ради, Каховського району, Херсонської області
 1. оренда земельної ділянки площею 6,60га, що розташована на території Дудчинської сільської ради, Каховського району Херсонської області

Стартова ціна лота: 5 021,42 грн без ПДВ

Ціна лота: 16 600,42 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 50,21 грн

Розмір гарантійного внеску: 1 506,43 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники земельних торгів:
 1. ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІАМАНТ", ЄДРПОУ: 32642901
 2. ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-ВІТАС", ЄДРПОУ: 37748915
 3. ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛТ-АГРО", ЄДРПОУ: 38188785

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-ВІТАС" 6 000,00 грн 02.11.2021 12:08:13
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛТ-АГРО" 9 000,00 грн 02.11.2021 13:46:37
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІАМАНТ" 16 500,00 грн 28.10.2021 14:29:57

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-ВІТАС" 6 100,00 грн 10.11.2021 11:50:18
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛТ-АГРО" 9 200,00 грн 10.11.2021 11:53:16
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІАМАНТ" 16 550,21 грн 10.11.2021 11:56:48

Раунд 2
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-ВІТАС" 6 100,00 грн 10.11.2021 11:50:18
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛТ-АГРО" 10 000,00 грн 10.11.2021 12:06:26
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІАМАНТ" 16 600,42 грн 10.11.2021 12:09:49

Раунд 3
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АГРО-ВІТАС" 6 100,00 грн 10.11.2021 11:50:18
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛТ-АГРО" 10 000,00 грн 10.11.2021 12:06:26
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІАМАНТ" 16 600,42 грн 10.11.2021 12:09:49

Переможець земельних торгів: ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІАМАНТ", ЄДРПОУ: 32642901

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
 1. Назва банку: Казначейство України(ел. адм. подат.)
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA358999980334139812000021359
 3. ЄДРПОУ: 37959517
 4. МФО банку: 899998
 1. Назва банку: Казначейство України(ел. адм. подат.)
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA778999980334149815000021359
 3. ЄДРПОУ: 37959517
 4. МФО банку: 899998

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 830,02 грн (вiсiмсот тридцять гривень 02 копiйки)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 676,41 грн (шiстсот сiмдесят шiсть гривень 41 копiйка)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 15 924,01 грн (п'ятнадцять тисяч дев'ятсот двадцять чотири гривнi 01 копiйка)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):
 1. Назва банку: АТ «Райффайзен Банк Аваль»
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA933808050000000026000461926
 3. ЄДРПОУ: 39422830
 4. МФО банку: 380805

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 138,70 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців): __________

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 10.11.2021 12:23:03

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІАМАНТ", ЄДРПОУ: 32642901_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: ТАВРИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КАХОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.