ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LRE001-UA-20211008-67143


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Номер лота: 1

Організатор земельних торгів: ТАВРИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КАХОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 11.11.2021 12:00:00

Дата та час завершення земельних торгів: 11.11.2021 12:29:02

Відомості про земельну ділянку (склад лота): оренда земельної ділянки площею 19,64га, що розташована на території Тавричанської сільської ради, Каховського району, Херсонської області
 1. оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності площею 19,64га, що розташована на території Тавричанської (колишньої Заозерненської) сільської ради Каховського району Херсонської області та призначена для іншого сільськогосподарського призначення (під господарськими дворами).

Стартова ціна лота: 47 589,83 грн без ПДВ

Ціна лота: 77 777,77 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 475,90 грн

Розмір гарантійного внеску: 14 276,95 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники земельних торгів:
 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОДЕКСІМ", ЄДРПОУ: 33172676
 2. Власенко Володимир Володимирович, ІПН/РНОКПП: 2929605698

Закриті цінові пропозиції учасників:
Власенко Володимир Володимирович 47 589,83 грн 04.11.2021 19:33:24
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОДЕКСІМ" 77 777,77 грн 10.11.2021 19:54:04

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Власенко Володимир Володимирович 49 000,00 грн 11.11.2021 12:05:39
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОДЕКСІМ" 77 777,77 грн 10.11.2021 19:54:04

Раунд 2
Власенко Володимир Володимирович 50 000,00 грн 11.11.2021 12:15:05
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОДЕКСІМ" 77 777,77 грн 10.11.2021 19:54:04

Раунд 3
Власенко Володимир Володимирович 60 000,00 грн 11.11.2021 12:23:16
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОДЕКСІМ" 77 777,77 грн 10.11.2021 19:54:04

Переможець земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОДЕКСІМ", ЄДРПОУ: 33172676

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
 1. Назва банку: Казначейство України(ел. адм. подат.)
 2. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA358999980334139812000021359
 3. ЄДРПОУ банку: 37959517
 4. МФО банку: 899998
 1. Назва банку: Казначейство України(ел. адм. подат.)
 2. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA778999980334149815000021359
 3. ЄДРПОУ банку: 37959517
 4. МФО банку: 899998

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 3 888,89 грн (три тисячi вiсiмсот вiсiмдесят вiсiм гривень 89 копiйок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 10 388,06 грн (десять тисяч триста вiсiмдесят вiсiм гривень 06 копiйок)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 67 389,71 грн (шiстдесят сiм тисяч триста вiсiмдесят дев'ять гривень 71 копiйка)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):
 1. Назва банку: АТ «Райффайзен Банк Аваль»
 2. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA933808050000000026000461926
 3. ЄДРПОУ банку: 39422830
 4. МФО банку: 380805

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 277,40 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців): __________

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 11.11.2021 12:29:02

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОДЕКСІМ", ЄДРПОУ: 33172676_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: ТАВРИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КАХОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.