ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LRE001-UA-20211011-76244


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: Товарна Біржа "Ю-БЕЙС"

Номер лота: 1

Організатор земельних торгів: Згурівська селищна рада

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 11.11.2021 12:35:00

Дата та час завершення земельних торгів: 11.11.2021 13:31:01

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Продаж права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, площею 6,1987га, кадастровий номер: 3221984200:06:007:0030, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, на території Згурівської селищної ради (за межами населеного пункту)
  1. Продаж права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, площею 6,1987га, кадастровий номер: 3221984200:06:007:0030, що розташована за адресою: Київська область, Броварський район, на території Згурівської селищної ради (за межами населеного пункту), категорія земель – землі сільськогосподарського призначення: 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

Стартова ціна лота: 18 042,74 грн без ПДВ

Ціна лота: 62 200,00 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 180,43 грн

Розмір гарантійного внеску: 5 412,82 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники земельних торгів:
  1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Квінт ЛТД", ЄДРПОУ: 23585256
  2. ТОВ "Жуків-Агро", ЄДРПОУ: 38043255
  3. СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "САТУРН", ЄДРПОУ: 20623105
  4. Приватне сільськогосподарське підприємство "Червоний маяк", ЄДРПОУ: 30904409
  5. ФОП Твердохліб Руслан Анатолійович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3150713159

Закриті цінові пропозиції учасників:
Приватне сільськогосподарське підприємство "Червоний маяк" 18 042,74 грн 10.11.2021 12:04:16
ФОП Твердохліб Руслан Анатолійович 18 050,00 грн 10.11.2021 14:16:19
Товариство з обмеженою відповідальністю "Квінт ЛТД" 18 100,00 грн 10.11.2021 09:42:55
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "САТУРН" 18 200,00 грн 05.11.2021 17:00:21
ТОВ "Жуків-Агро" 18 500,00 грн 08.11.2021 09:24:23

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Приватне сільськогосподарське підприємство "Червоний маяк" 18 042,74 грн 10.11.2021 12:04:16
ФОП Твердохліб Руслан Анатолійович 18 050,00 грн 10.11.2021 14:16:19
Товариство з обмеженою відповідальністю "Квінт ЛТД" 25 252,01 грн 11.11.2021 12:47:14
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "САТУРН" 25 255,00 грн 11.11.2021 12:50:53
ТОВ "Жуків-Агро" 25 352,00 грн 11.11.2021 12:54:24

Раунд 2
Приватне сільськогосподарське підприємство "Червоний маяк" 18 042,74 грн 10.11.2021 12:04:16
ФОП Твердохліб Руслан Анатолійович 18 050,00 грн 10.11.2021 14:16:19
Товариство з обмеженою відповідальністю "Квінт ЛТД" 35 353,00 грн 11.11.2021 13:04:53
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "САТУРН" 36 100,00 грн 11.11.2021 13:09:02
ТОВ "Жуків-Агро" 36 666,00 грн 11.11.2021 13:12:16

Раунд 3
Приватне сільськогосподарське підприємство "Червоний маяк" 18 042,74 грн 10.11.2021 12:04:16
ФОП Твердохліб Руслан Анатолійович 42 000,00 грн 11.11.2021 13:21:21
Товариство з обмеженою відповідальністю "Квінт ЛТД" 56 000,00 грн 11.11.2021 13:24:28
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "САТУРН" 62 200,00 грн 11.11.2021 13:27:30
ТОВ "Жуків-Агро" 36 666,00 грн 11.11.2021 13:12:16

Переможець земельних торгів: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "САТУРН", ЄДРПОУ: 20623105

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
  1. Назва банку: Казначейство України (ел. адм. подат.)
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA748999980334109812000010808
  1. Назва банку: Казначейство України (ел. адм. подат.)
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA198999980334119815000010808

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 3 110,00 грн (три тисячi сто десять гривень 00 копiйок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 2 302,82 грн (двi тисячi триста двi гривнi 82 копiйки)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 59 897,18 грн (п'ятдесят дев'ять тисяч вiсiмсот дев'яносто сiм гривень 18 копiйок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 15 000,00 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців): __________

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 11.11.2021 13:31:01

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "САТУРН", ЄДРПОУ: 20623105_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: Згурівська селищна рада_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.