ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LRE001-UA-20211012-83820


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Номер лота: 1

Організатор земельних торгів: ПІДГОРОДНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 15.11.2021 11:45:00

Дата та час завершення земельних торгів: 15.11.2021 12:23:02

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Земельні торги - оренда
 1. Право оренди на земельну ділянку сільськогосподарського призначення за межами села Забойки на території Підгороднянської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області

Стартова ціна лота: 1 036,80 грн без ПДВ

Ціна лота: 25 103,60 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 103,60 грн

Розмір гарантійного внеску: 311,04 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники земельних торгів:
 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ ФАРМІНГ ГАЛИЧИНА", ЄДРПОУ: 39790466
 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОДСЕРВІС ІНВЕСТ", ЄДРПОУ: 34653281
 3. Надвиничний Олександр Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 2930915253

Закриті цінові пропозиції учасників:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОДСЕРВІС ІНВЕСТ" 10 000,00 грн 12.11.2021 17:11:25
Надвиничний Олександр Анатолійович 11 500,00 грн 13.11.2021 17:27:50
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ ФАРМІНГ ГАЛИЧИНА" 13 500,00 грн 13.11.2021 12:10:05

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОДСЕРВІС ІНВЕСТ" 17 300,00 грн 15.11.2021 11:50:53
Надвиничний Олександр Анатолійович 17 700,00 грн 15.11.2021 11:54:24
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ ФАРМІНГ ГАЛИЧИНА" 15 300,00 грн 15.11.2021 11:56:10

Раунд 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ ФАРМІНГ ГАЛИЧИНА" 15 450,00 грн 15.11.2021 12:02:09
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОДСЕРВІС ІНВЕСТ" 25 000,00 грн 15.11.2021 12:07:43
Надвиничний Олександр Анатолійович 17 700,00 грн 15.11.2021 11:54:24

Раунд 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МРІЯ ФАРМІНГ ГАЛИЧИНА" 15 600,00 грн 15.11.2021 12:14:15
Надвиничний Олександр Анатолійович 17 700,00 грн 15.11.2021 11:54:24
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОДСЕРВІС ІНВЕСТ" 25 103,60 грн 15.11.2021 12:21:05

Переможець земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОДСЕРВІС ІНВЕСТ", ЄДРПОУ: 34653281

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
 1. Назва банку: ГУК у Тернопільській області
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA838999980334169812000019771
 3. ЄДРПОУ: 14029197
 4. МФО банку: 899998
 1. Назва банку: ГУК у Тернопільській області
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA288999980334179815000019771
 3. ЄДРПОУ: 14029197
 4. МФО банку: 899998

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 311,04 грн (триста одинадцять гривень 04 копiйки)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: __________ грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 25 103,60 грн (двадцять п'ять тисяч сто три гривнi 60 копiйок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 8 200,00 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців): __________

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 15.11.2021 12:23:02

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОПРОДСЕРВІС ІНВЕСТ", ЄДРПОУ: 34653281_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: ПІДГОРОДНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.