ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LRE001-UA-20211012-93179


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Номер лота: 2

Організатор земельних торгів: Острожецька сільська рада

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 16.11.2021 12:05:00

Дата та час завершення земельних торгів: 16.11.2021 12:43:03

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Продаж права оренди
  1. Площа 0,0356 га, каластровий номер 5623885800:02:001:1140, місце розташування: Рівненська область, Дубенський район, с. Острожець, вул. Центральна, 61а. Цільове призначення: 03.07, Містобудівні потреби (види використання): для будівництва і обслуговування будівлі торгівлі

Стартова ціна лота: 5 893,53 грн з ПДВ

Ціна лота: 25 001,00 грн з ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 58,94 грн

Розмір гарантійного внеску: 1 768,06 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники земельних торгів:
  1. Скаковець Оксана Іванівна, ІПН/РНОКПП: 3150223244
  2. Віталій Олександрович Шевчук, ІПН/РНОКПП: 3107309218
  3. Андрощук Віктор Володимирович, ІПН/РНОКПП: 2995133455

Закриті цінові пропозиції учасників:
Віталій Олександрович Шевчук 5 893,53 грн 15.11.2021 19:44:15
Скаковець Оксана Іванівна 6 000,00 грн 12.11.2021 16:16:00
Андрощук Віктор Володимирович 20 200,00 грн 15.11.2021 17:51:48

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Віталій Олександрович Шевчук 5 893,53 грн 15.11.2021 19:44:15
Скаковець Оксана Іванівна 20 500,00 грн 16.11.2021 12:15:21
Андрощук Віктор Володимирович 20 550,00 грн 16.11.2021 12:16:33

Раунд 2
Віталій Олександрович Шевчук 6 000,00 грн 16.11.2021 12:22:26
Скаковець Оксана Іванівна 20 500,00 грн 16.11.2021 12:15:21
Андрощук Віктор Володимирович 20 550,00 грн 16.11.2021 12:16:33

Раунд 3
Віталій Олександрович Шевчук 6 060,00 грн 16.11.2021 12:35:28
Скаковець Оксана Іванівна 25 000,00 грн 16.11.2021 12:38:27
Андрощук Віктор Володимирович 25 001,00 грн 16.11.2021 12:40:20

Переможець земельних торгів: Андрощук Віктор Володимирович, ІПН/РНОКПП: 2995133455

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
  1. Назва банку: Казачейство України (ЕАП)
  2. ЄДРПОУ: 38012494
  3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA388999980334129815000017435

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 1 250,05 грн (одна тисяча двiстi п'ятдесят гривень 05 копiйок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 518,01 грн (п'ятсот вiсiмнадцять гривень 01 копiйка)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 24 482,99 грн (двадцять чотири тисячi чотириста вiсiмдесят двi гривнi 99 копiйок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):
  1. Назва банку: Острожецька сільська рада
  2. ЄДРПОУ: 04386775
  3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA248201720344200015000036534

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 10 000,00 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців): __________

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 16.11.2021 12:43:03

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: Андрощук Віктор Володимирович, ІПН/РНОКПП: 2995133455_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: Острожецька сільська рада_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.