ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LRE001-UA-20211126-05360


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "ЗЕМАГРОСЕРВІС"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Номер лота: 10

Організатор земельних торгів: Новоборисівська сільська рада Роздільнянського району Одеської області

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 28.12.2021 12:55:00

Дата та час завершення земельних торгів: 28.12.2021 13:33:03

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності строком на 7 років, площею 11,1091 га, що розташована на території Новоборисівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів), кадастровий номер 5121683000:01:001:0510
  1. Земельна ділянка сільськогосподарського призначення комунальної власності строком на 7 років, площею 11,1091 га, що розташована на території Новоборисівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів), кадастровий номер 5121683000:01:001:0510, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, код класифікації видів цільового призначення земель – 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, вид використання земельної ділянки - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Стартова ціна лота: 30 979,38 грн без ПДВ

Ціна лота: 36 000,00 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 340,77 грн

Розмір гарантійного внеску: 9 293,82 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники земельних торгів:
  1. ФОП Золотогурський Олександр Миколайович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2823811152
  2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОСЕЛІВСЬКЕ-ВМ", ЄДРПОУ: 43807119
  3. Зінський Олександр Васильович, ІПН/РНОКПП: 3464805439

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФОП Золотогурський Олександр Миколайович 31 000,00 грн 17.12.2021 16:55:24
Зінський Олександр Васильович 31 400,00 грн 23.12.2021 11:11:43
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОСЕЛІВСЬКЕ-ВМ" 36 000,00 грн 22.12.2021 14:12:37

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ФОП Золотогурський Олександр Миколайович 31 000,00 грн 17.12.2021 16:55:24
Зінський Олександр Васильович 31 750,00 грн 28.12.2021 13:03:46
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОСЕЛІВСЬКЕ-ВМ" 36 000,00 грн 22.12.2021 14:12:37

Раунд 2
ФОП Золотогурський Олександр Миколайович 31 000,00 грн 17.12.2021 16:55:24
Зінський Олександр Васильович 31 750,00 грн 28.12.2021 13:03:46
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОСЕЛІВСЬКЕ-ВМ" 36 000,00 грн 22.12.2021 14:12:37

Раунд 3
ФОП Золотогурський Олександр Миколайович 31 000,00 грн 17.12.2021 16:55:24
Зінський Олександр Васильович 31 750,00 грн 28.12.2021 13:03:46
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОСЕЛІВСЬКЕ-ВМ" 36 000,00 грн 22.12.2021 14:12:37

Переможець земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОСЕЛІВСЬКЕ-ВМ", ЄДРПОУ: 43807119

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
  1. Назва банку: Казначейство України(ел. адм. подат.)
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA928999980334129812000015692
  1. Назва банку: Казначейство України(ел. адм. подат.)
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA378999980334139815000015692

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 1 800,00 грн (одна тисяча вiсiмсот гривень 00 копiйок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 7 493,82 грн (сiм тисяч чотириста дев'яносто три гривнi 82 копiйки)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 28 506,18 грн (двадцять вiсiм тисяч п'ятсот шiсть гривень 18 копiйок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):
  1. Назва банку: ПАТ "МТБ БАНК"
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA973281680000026007000001521

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 12 000,00 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців): __________

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 28.12.2021 13:33:03

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОСЕЛІВСЬКЕ-ВМ", ЄДРПОУ: 43807119_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: Новоборисівська сільська рада Роздільнянського району Одеської області_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.