ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LRE001-UA-20211126-89426


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "ЗЕМАГРОСЕРВІС"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВ "ЗЕМАГРОСЕРВІС"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: ТОВ "ЗЕМАГРОСЕРВІС"

Номер лота: 18

Організатор земельних торгів: Новоборисівська сільська рада Роздільнянського району Одеської області

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 28.12.2021 12:55:00

Дата та час завершення земельних торгів: 28.12.2021 13:24:01

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Оренда земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності строком на 7 років, площею 4,5420 га, що розташована на території Новоборисівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів), кадастровий номер 5121683700:01:001:0480
  1. Земельна ділянка сільськогосподарського призначення комунальної власності строком на 7 років, площею 4,5420 га, що розташована на території Новоборисівської сільської ради Роздільнянського району Одеської області (за межами населених пунктів), кадастровий номер 5121683700:01:001:0480, цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, код класифікації видів цільового призначення земель – 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, вид використання земельної ділянки - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Стартова ціна лота: 12 855,66 грн без ПДВ

Ціна лота: 13 150,00 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 141,41 грн

Розмір гарантійного внеску: 3 856,70 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники земельних торгів:
  1. ТОВ "НИВА", ЄДРПОУ: 13903962
  2. Невінчана Алла Камілівна, ІПН/РНОКПП: 2188109262

Закриті цінові пропозиції учасників:
Невінчана Алла Камілівна 12 855,66 грн 23.12.2021 10:30:01
ТОВ "НИВА" 12 855,66 грн 13.12.2021 15:52:18

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Невінчана Алла Камілівна 12 997,07 грн 28.12.2021 13:00:27
ТОВ "НИВА" 12 997,07 грн 28.12.2021 13:03:19

Раунд 2
ТОВ "НИВА" 13 150,00 грн 28.12.2021 13:09:13
Невінчана Алла Камілівна 12 997,07 грн 28.12.2021 13:00:27

Раунд 3
Невінчана Алла Камілівна 12 997,07 грн 28.12.2021 13:00:27
ТОВ "НИВА" 13 150,00 грн 28.12.2021 13:09:13

Переможець земельних торгів: ТОВ "НИВА", ЄДРПОУ: 13903962

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
  1. Назва банку: Казначейство України(ел. адм. подат.)
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA928999980334129812000015692
  1. Назва банку: Казначейство України(ел. адм. подат.)
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA378999980334139815000015692

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 657,50 грн (шiстсот п'ятдесят сiм гривень 50 копiйок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 3 199,20 грн (три тисячi сто дев'яносто дев'ять гривень 20 копiйок)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 9 950,80 грн (дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят гривень 80 копiйок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):
  1. Назва банку: ПАТ "МТБ БАНК"
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA973281680000026007000001521

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 6 500,00 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців): __________

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 28.12.2021 13:24:01

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: ТОВ "НИВА", ЄДРПОУ: 13903962_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: Новоборисівська сільська рада Роздільнянського району Одеської області_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.