ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LRE001-UA-20211129-26845


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕР-ТАС"

Номер лота: 0034

Організатор земельних торгів: ПУТИВЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 30.12.2021 12:45:00

Дата та час завершення земельних торгів: 30.12.2021 13:23:02

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Продаж права оренди на земельну ділянку комунальної власності кадастровий номер 5923887000:05:000:0414
  1. земельна ділянка сільськогосподарського призначення, вид угіддь - рілля

Стартова ціна лота: 20 994,64 грн без ПДВ

Ціна лота: 174 885,35 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 209,95 грн

Розмір гарантійного внеску: 6 298,39 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники земельних торгів:
  1. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ " ЯРОСЛАВНА" , ЄДРПОУ: 30934805
  2. Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОБРОБУТ-12", ЄДРПОУ: 36222347
  3. ТОВ "АГРІПОРТ-НОРД", ЄДРПОУ: 34996870

Закриті цінові пропозиції учасників:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОБРОБУТ-12" 35 000,00 грн 29.12.2021 13:17:17
ТОВ "АГРІПОРТ-НОРД" 55 000,00 грн 29.12.2021 14:49:56
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ " ЯРОСЛАВНА" 174 885,35 грн 29.12.2021 13:52:11

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОБРОБУТ-12" 35 000,00 грн 29.12.2021 13:17:17
ТОВ "АГРІПОРТ-НОРД" 60 000,00 грн 30.12.2021 12:54:05
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ " ЯРОСЛАВНА" 174 885,35 грн 29.12.2021 13:52:11

Раунд 2
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОБРОБУТ-12" 35 000,00 грн 29.12.2021 13:17:17
ТОВ "АГРІПОРТ-НОРД" 60 000,00 грн 30.12.2021 12:54:05
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ " ЯРОСЛАВНА" 174 885,35 грн 29.12.2021 13:52:11

Раунд 3
Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОБРОБУТ-12" 35 000,00 грн 29.12.2021 13:17:17
ТОВ "АГРІПОРТ-НОРД" 65 000,00 грн 30.12.2021 13:19:43
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ " ЯРОСЛАВНА" 174 885,35 грн 29.12.2021 13:52:11

Переможець земельних торгів: СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ " ЯРОСЛАВНА" , ЄДРПОУ: 30934805

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
  1. Назва банку: Казначейство України(ел.адм.подат.)
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA268999980334119812000018544
  1. Назва банку: Казначейство України(ел.адм.подат.)
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA688999980334129815000018544

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 6 298,39 грн (шiсть тисяч двiстi дев'яносто вiсiм гривень 39 копiйок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: __________ грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 174 885,35 грн (сто сiмдесят чотири тисячi вiсiмсот вiсiмдесят п'ять гривень 35 копiйок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):
  1. Назва банку: Казначейство України(ел.адм.подат.)
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA078999980314070544000018544

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 4 189,00 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців): __________

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 30.12.2021 13:23:02

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ " ЯРОСЛАВНА" , ЄДРПОУ: 30934805_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: ПУТИВЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.