ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LRE001-UA-20211129-79774


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Номер лота: 1

Організатор земельних торгів: ТАВРИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КАХОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 30.12.2021 12:20:00

Дата та час завершення земельних торгів: 30.12.2021 12:49:02

Відомості про земельну ділянку (склад лота): оренда земельної ділянки площею 8,22га, що розташована на території Тавричанської сільської ради, Каховського району, Херсонської області, кадастровий номер 6523581800:03:001:0331
 1. оренда земельної ділянки площею 8,22 га, що розташована на території Тавричанської сільської ради, Каховського району Херсонської області в межах села Ольгівка.

Стартова ціна лота: 20 097,90 грн без ПДВ

Ціна лота: 60 201,00 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 200,98 грн

Розмір гарантійного внеску: 6 029,37 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники земельних торгів:
 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАНДЕМ-Ю.Г.", ЄДРПОУ: 31848340
 2. Попруженко Светлана Васильевна , ІПН/РНОКПП: 2181115803

Закриті цінові пропозиції учасників:
Попруженко Светлана Васильевна 20 500,00 грн 28.12.2021 14:08:26
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАНДЕМ-Ю.Г." 60 000,00 грн 24.12.2021 10:38:28

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Попруженко Светлана Васильевна 20 701,00 грн 30.12.2021 12:25:42
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАНДЕМ-Ю.Г." 60 201,00 грн 30.12.2021 12:28:13

Раунд 2
Попруженко Светлана Васильевна 20 701,00 грн 30.12.2021 12:25:42
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАНДЕМ-Ю.Г." 60 201,00 грн 30.12.2021 12:28:13

Раунд 3
Попруженко Светлана Васильевна 20 701,00 грн 30.12.2021 12:25:42
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАНДЕМ-Ю.Г." 60 201,00 грн 30.12.2021 12:28:13

Переможець земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАНДЕМ-Ю.Г.", ЄДРПОУ: 31848340

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
 1. Назва банку: Казначейство України(ел. адм. подат.)
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA358999980334139812000021359
 3. ЄДРПОУ: 37959517
 4. МФО банку: 899998
 1. Назва банку: Казначейство України(ел. адм. подат.)
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA778999980334149815000021359
 3. ЄДРПОУ: 37959517
 4. МФО банку: 899998

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 3 010,05 грн (три тисячi десять гривень 05 копiйок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 3 019,32 грн (три тисячi дев'ятнадцять гривень 32 копiйки)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 57 181,68 грн (п'ятдесят сiм тисяч сто вiсiмдесят одна гривня 68 копiйок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):
 1. Назва банку: АТ «Райффайзен Банк Аваль»
 2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA933808050000000026000461926
 3. ЄДРПОУ: 39422830
 4. МФО банку: 380805

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 1 528,46 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців): __________

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 30.12.2021 12:49:02

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАНДЕМ-Ю.Г.", ЄДРПОУ: 31848340_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: ТАВРИЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КАХОВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.