ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LRE001-UA-20211203-73335


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "АГРОІНВЕСТОР ПЛЮС"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВ "АГРОІНВЕСТОР ПЛЮС"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: ТОВ "АГРОІНВЕСТОР ПЛЮС"

Номер лота: 11

Організатор земельних торгів: Семенівська сільська рада

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 10.01.2022 12:45:00

Дата та час завершення земельних торгів: 10.01.2022 13:23:02

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Продаж права оренди землі
  1. Земельна ділянка сільськогосподарського призначення комунальної власності за межами населених пунктів Семенівської сільської ради кадастровий номер 2323082400:01:014:0015 площею 10.5902 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строком на 7 років.

Стартова ціна лота: 28 339,81 грн без ПДВ

Ціна лота: 47 100,00 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 283,40 грн

Розмір гарантійного внеску: 8 501,94 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники земельних торгів:
  1. ТОВ "Агройл 1995", ЄДРПОУ: 38061007
  2. ТОВ «Східне», ЄДРПОУ: 32060406
  3. ФОП Шевченко Олександр Семенович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2477414853

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФОП Шевченко Олександр Семенович 30 000,00 грн 06.01.2022 11:52:39
ТОВ «Східне» 30 000,00 грн 06.01.2022 10:24:35
ТОВ "Агройл 1995" 42 500,00 грн 29.12.2021 18:24:10

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ФОП Шевченко Олександр Семенович 43 000,00 грн 10.01.2022 12:51:05
ТОВ «Східне» 43 500,00 грн 10.01.2022 12:53:16
ТОВ "Агройл 1995" 45 000,00 грн 10.01.2022 12:57:12

Раунд 2
ФОП Шевченко Олександр Семенович 45 500,00 грн 10.01.2022 13:02:33
ТОВ «Східне» 45 800,00 грн 10.01.2022 13:05:51
ТОВ "Агройл 1995" 46 000,00 грн 10.01.2022 13:08:27

Раунд 3
ФОП Шевченко Олександр Семенович 46 300,00 грн 10.01.2022 13:14:31
ТОВ «Східне» 47 000,00 грн 10.01.2022 13:17:13
ТОВ "Агройл 1995" 47 100,00 грн 10.01.2022 13:21:45

Переможець земельних торгів: ТОВ "Агройл 1995", ЄДРПОУ: 38061007

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
  1. Назва банку: Казначейство України
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA148999980334129812000008463
  1. Назва банку: Казначейство України
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA568999980334139815000008463

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 2 355,00 грн (двi тисячi триста п'ятдесят п'ять гривень 00 копiйок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 6 146,94 грн (шiсть тисяч сто сорок шiсть гривень 94 копiйки)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 40 953,06 грн (сорок тисяч дев'ятсот п'ятдесят три гривнi 06 копiйок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: __________ грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців): __________

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 10.01.2022 13:23:02

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: ТОВ "Агройл 1995", ЄДРПОУ: 38061007_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: Семенівська сільська рада_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.