ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LRE001-UA-20220128-29311


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "ПОЛОНЕКС"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВ "БІРЖА ПОДІЛЬСЬКА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: ТОВ "БІРЖА ПОДІЛЬСЬКА"

Номер лота: 24

Організатор земельних торгів: Зіньківська сільська рада

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 04.03.2022 11:55:00

Дата та час завершення земельних торгів: 04.03.2022 12:24:02

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Продаж права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, площею 2,4976 га. кадастровий номер 6820682000:02:005:0249
  1. Продаж права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, площею 2,4976 га. кадастровий номер 6820682000:02:005:0249 категорія земель-землі сільськогосподарського призначення,цільове призначення - 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Ділянка знаходиться на території Зіньківської сільської ради, Хмельницького району, Хмельницької області.

Стартова ціна лота: 669,81 грн без ПДВ

Ціна лота: 919,56 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 6,70 грн

Розмір гарантійного внеску: 200,94 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники земельних торгів:
  1. СФГ"Віта", ЄДРПОУ: 23656016
  2. ФГ"Нива рідного краю", ЄДРПОУ: 39595539

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФГ"Нива рідного краю" 679,81 грн 03.03.2022 17:45:13
СФГ"Віта" 919,56 грн 03.03.2022 15:02:04

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ФГ"Нива рідного краю" 679,81 грн 03.03.2022 17:45:13
СФГ"Віта" 919,56 грн 03.03.2022 15:02:04

Раунд 2
ФГ"Нива рідного краю" 679,81 грн 03.03.2022 17:45:13
СФГ"Віта" 919,56 грн 03.03.2022 15:02:04

Раунд 3
ФГ"Нива рідного краю" 679,81 грн 03.03.2022 17:45:13
СФГ"Віта" 919,56 грн 03.03.2022 15:02:04

Переможець земельних торгів: СФГ"Віта", ЄДРПОУ: 23656016

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
  1. Назва банку: Держказначейська служба України, м.Київ
  2. ЄДРПОУ: 04402965
  3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA048201720344201014100029522

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 45,98 грн (сорок п'ять гривень 98 копiйок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 154,96 грн (сто п'ятдесят чотири гривнi 96 копiйок)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 764,60 грн (сiмсот шiстдесят чотири гривнi 60 копiйок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: __________ грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців): __________

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 04.03.2022 12:24:02

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: СФГ"Віта", ЄДРПОУ: 23656016_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: Зіньківська сільська рада_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.