ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LSE001-UA-20211007-96718


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВАРНА БІРЖА "ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА "ГАЛКОНТРАКТ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Номер лота: 1

Організатор земельних торгів: Кам'янка-Бузька міська рада

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 08.11.2021 12:05:00

Дата та час завершення земельних торгів: 08.11.2021 12:43:02

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,2316га, кадастровий номер: 4622110100:01:009:0164, що розташована за адресою: Львівська область, Кам'янка-Бузький район, м. Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності
 1. Земельна ділянка несільськогосподарського призначення, площею 0,2316га, кадастровий номер: 4622110100:01:009:0164, що розташована за адресою: Львівська область, Кам'янка-Бузький район, м. Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

Стартова ціна лота: 704 180,00 грн без ПДВ

Ціна лота: 3 010 000,00 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 7 041,80 грн

Розмір гарантійного внеску: 211 254,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники земельних торгів:
 1. Старовецький Юрій Семенович, ІПН/РНОКПП: 2657609857
 2. Войчук Степан Степанович, ІПН/РНОКПП: 3038206934
 3. Мазурак Андрій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2945912697

Закриті цінові пропозиції учасників:
Старовецький Юрій Семенович 780 000,00 грн 03.11.2021 16:21:23
Войчук Степан Степанович 815 000,00 грн 04.11.2021 09:58:15
Мазурак Андрій Михайлович 2 475 000,00 грн 07.11.2021 16:18:12

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Старовецький Юрій Семенович 790 000,00 грн 08.11.2021 12:10:45
Войчук Степан Степанович 2 500 000,00 грн 08.11.2021 12:13:48
Мазурак Андрій Михайлович 2 510 000,00 грн 08.11.2021 12:17:36

Раунд 2
Старовецький Юрій Семенович 800 000,00 грн 08.11.2021 12:23:48
Войчук Степан Степанович 3 000 000,00 грн 08.11.2021 12:25:40
Мазурак Андрій Михайлович 3 010 000,00 грн 08.11.2021 12:29:25

Раунд 3
Старовецький Юрій Семенович 800 000,00 грн 08.11.2021 12:23:48
Войчук Степан Степанович 3 000 000,00 грн 08.11.2021 12:25:40
Мазурак Андрій Михайлович 3 010 000,00 грн 08.11.2021 12:29:25

Переможець земельних торгів: Мазурак Андрій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2945912697

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: Казначейство України (ел.адм.подат.)
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA368999980314111941000013823

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 150 500,00 грн (сто п'ятдесят тисяч п'ятсот гривень 00 копійок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 60 754,00 грн (шістдесят тисяч сімсот п'ятдесят чотири гривні 00 копійок)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 2 949 246,00 грн (два мільйони дев'ятсот сорок дев'ять тисяч двісті сорок шість гривень 00 копійок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності): __________

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 8 639,87 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців):
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: Казначейство України (ел.адм.подат.)
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA368999980314111941000013823

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 08.11.2021 12:43:02

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: Мазурак Андрій Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2945912697_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: Кам'янка-Бузька міська рада_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.