ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LSE001-UA-20211101-25399


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: __________

Номер лота: 06

Організатор земельних торгів: БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 02.12.2021 12:15:00

Дата та час завершення земельних торгів: 02.12.2021 12:44:02

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,0960га, кадастровий номер: 3210945300:01:045:0104, що розташована за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. А.Михайловського, (в межах населеного пункту), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
  1. Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,0960га, кадастровий номер: 3210945300:01:045:0104, що розташована за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. А.Михайловського, (в межах населеного пункту), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Стартова ціна лота: 579 264,00 грн без ПДВ

Ціна лота: 617 000,00 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 5 792,64 грн

Розмір гарантійного внеску: 173 779,20 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники земельних торгів:
  1. Прохор Олександр Леонідович, ІПН/РНОКПП: 2858007877
  2. Лось Валерій Аркадійович, ІПН/РНОКПП: 2511210658

Закриті цінові пропозиції учасників:
Лось Валерій Аркадійович 611 000,00 грн 30.11.2021 17:41:25
Прохор Олександр Леонідович 4 200 000,00 грн 01.12.2021 17:49:40

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Лось Валерій Аркадійович 617 000,00 грн 02.12.2021 12:20:38
Прохор Олександр Леонідович 4 200 000,00 грн 01.12.2021 17:49:40

Раунд 2
Лось Валерій Аркадійович 617 000,00 грн 02.12.2021 12:20:38
Прохор Олександр Леонідович 4 200 000,00 грн 01.12.2021 17:49:40

Раунд 3
Лось Валерій Аркадійович 617 000,00 грн 02.12.2021 12:20:38
Прохор Олександр Леонідович 4 200 000,00 грн 01.12.2021 17:49:40

Переможець земельних торгів: Лось Валерій Аркадійович, ІПН/РНОКПП: 2511210658

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: Прохор Олександр Леонідович, ІПН/РНОКПП: 2858007877

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
  1. Назва банку: Казначейство України
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA028999980314171941000010756

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 30 850,00 грн (тридцять тисяч вiсiмсот п'ятдесят гривень 00 копiйок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 142 929,20 грн (сто сорок двi тисячi дев'ятсот двадцять дев'ять гривень 20 копiйок)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 474 070,80 грн (чотириста сiмдесят чотири тисячi сiмдесят гривень 80 копiйок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 28 548,28 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців): __________

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 10.12.2021 11:45:28

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: Лось Валерій Аркадійович, ІПН/РНОКПП: 2511210658_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.