ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LSE001-UA-20211101-35051


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Номер лота: 05

Організатор земельних торгів: БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 02.12.2021 11:25:00

Дата та час завершення земельних торгів: 02.12.2021 11:54:02

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,1208га, кадастровий номер: 3210800000:01:062:0079, що розташована за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, (в межах населеного пункту), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
 1. Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,1208га, кадастровий номер: 3210800000:01:062:0079, що розташована за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Інститутська, (в межах населеного пункту), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Стартова ціна лота: 694 201,36 грн без ПДВ

Ціна лота: 701 200,00 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 6 942,01 грн

Розмір гарантійного внеску: 208 260,41 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники земельних торгів:
 1. Кебкал Вікторія Миколаївна, ІПН/РНОКПП: 2745717749
 2. Мірзебасова Лейла, ІПН/РНОКПП: 3412516042

Закриті цінові пропозиції учасників:
Кебкал Вікторія Миколаївна 701 143,37 грн 25.11.2021 13:50:46
Мірзебасова Лейла 701 200,00 грн 30.11.2021 13:48:24

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Кебкал Вікторія Миколаївна 701 143,37 грн 25.11.2021 13:50:46
Мірзебасова Лейла 701 200,00 грн 30.11.2021 13:48:24

Раунд 2
Кебкал Вікторія Миколаївна 701 143,37 грн 25.11.2021 13:50:46
Мірзебасова Лейла 701 200,00 грн 30.11.2021 13:48:24

Раунд 3
Кебкал Вікторія Миколаївна 701 143,37 грн 25.11.2021 13:50:46
Мірзебасова Лейла 701 200,00 грн 30.11.2021 13:48:24

Переможець земельних торгів: Мірзебасова Лейла, ІПН/РНОКПП: 3412516042

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: Казначейство України
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA028999980314171941000010756

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 35 060,00 грн (тридцять п'ять тисяч шістдесят гривень 00 копійок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 173 200,41 грн (сто сімдесят три тисячі двісті гривень 41 копійка)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 527 999,59 грн (п'ятсот двадцять сім тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 59 копійок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності): __________

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 30 650,38 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців):
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: Казначейство України
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA028999980314171941000010756

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 02.12.2021 11:54:02

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: Мірзебасова Лейла, ІПН/РНОКПП: 3412516042_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.