ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LSE001-UA-20211102-63305


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН"

Номер лота: 01

Організатор земельних торгів: БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 06.12.2021 12:30:00

Дата та час завершення земельних торгів: 06.12.2021 12:59:02

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,1000га, кадастровий номер: 3210800000:01:083:0025, що розташована за адресою: Київська обл., м.Буча, вул. Гоголя, 11-а, (в межах населеного пункту), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), вид використання земельної ділянки - для будівництва та обслуговування житлового будинку, го
 1. Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,1000га, кадастровий номер: 3210800000:01:083:0025, що розташована за адресою: Київська обл., м.Буча, вул. Гоголя, 11-а, (в межах населеного пункту), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), вид використання земельної ділянки - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Стартова ціна лота: 696 210,00 грн без ПДВ

Ціна лота: 867 777,00 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 6 962,10 грн

Розмір гарантійного внеску: 208 863,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники земельних торгів:
 1. ФОП Неня Микола Вікторович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3192504017
 2. Куліжко Тетяна Володимирівна, ІПН/РНОКПП: 3055022887

Закриті цінові пропозиції учасників:
Куліжко Тетяна Володимирівна 777 777,00 грн 03.12.2021 18:28:06
ФОП Неня Микола Вікторович 866 000,00 грн 03.12.2021 15:43:46

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Куліжко Тетяна Володимирівна 800 888,00 грн 06.12.2021 12:35:42
ФОП Неня Микола Вікторович 866 000,00 грн 03.12.2021 15:43:46

Раунд 2
Куліжко Тетяна Володимирівна 867 777,00 грн 06.12.2021 12:46:20
ФОП Неня Микола Вікторович 866 000,00 грн 03.12.2021 15:43:46

Раунд 3
ФОП Неня Микола Вікторович 866 000,00 грн 03.12.2021 15:43:46
Куліжко Тетяна Володимирівна 867 777,00 грн 06.12.2021 12:46:20

Переможець земельних торгів: Куліжко Тетяна Володимирівна, ІПН/РНОКПП: 3055022887

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: Казначейство України
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA028999980314171941000010756

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 43 388,85 грн (сорок три тисячі триста вісімдесят вісім гривень 85 копійок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 165 474,15 грн (сто шістдесят п'ять тисяч чотириста сімдесят чотири гривні 15 копійок)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 702 302,85 грн (сімсот дві тисячі триста дві гривні 85 копійок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності): __________

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 20 983,10 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців):
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: Казначейство України
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA028999980314171941000010756

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 06.12.2021 12:59:02

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: Куліжко Тетяна Володимирівна, ІПН/РНОКПП: 3055022887_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.