ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LSE001-UA-20211105-29518


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАБ ЮА"

Номер лота: 05

Організатор земельних торгів: Чернівецька міська рада

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 09.12.2021 12:45:00

Дата та час завершення земельних торгів: 09.12.2021 13:23:02

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,6251га, кадастровий номер: 7310136300:17:003:0358, що розташована за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Охтирська, 11-Г, (в межах населеного пункту), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, вид використання земельної ділянки – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
  1. Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,6251га, кадастровий номер: 7310136300:17:003:0358, що розташована за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Охтирська, 11-Г, (в межах населеного пункту), категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, вид використання земельної ділянки – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Стартова ціна лота: 4 382 076,00 грн без ПДВ

Ціна лота: 6 500 010,00 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 43 820,76 грн

Розмір гарантійного внеску: 1 314 622,80 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники земельних торгів:
  1. Шкурей Михайло Радувич, ІПН/РНОКПП: 2552812978
  2. Мажар Павло Євгенович, ІПН/РНОКПП: 3099507216
  3. Лайтар Ігор Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3121723679

Закриті цінові пропозиції учасників:
Мажар Павло Євгенович 4 425 900,00 грн 08.12.2021 19:33:23
Шкурей Михайло Радувич 4 500 000,00 грн 08.12.2021 16:07:22
Лайтар Ігор Володимирович 5 000 000,00 грн 08.12.2021 19:49:22

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Мажар Павло Євгенович 4 469 720,76 грн 09.12.2021 12:51:35
Шкурей Михайло Радувич 6 000 000,00 грн 09.12.2021 12:55:47
Лайтар Ігор Володимирович 6 000 010,00 грн 09.12.2021 12:57:44

Раунд 2
Мажар Павло Євгенович 4 469 720,76 грн 09.12.2021 12:51:35
Шкурей Михайло Радувич 6 050 000,00 грн 09.12.2021 13:06:23
Лайтар Ігор Володимирович 6 050 010,00 грн 09.12.2021 13:09:14

Раунд 3
Мажар Павло Євгенович 4 469 720,76 грн 09.12.2021 12:51:35
Шкурей Михайло Радувич 6 500 000,00 грн 09.12.2021 13:19:18
Лайтар Ігор Володимирович 6 500 010,00 грн 09.12.2021 13:20:52

Переможець земельних торгів: Лайтар Ігор Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3121723679

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
  1. Назва банку: Казначейство України
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA458999980314191941000024405

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 325 000,50 грн (триста двадцять п'ять тисяч гривень 50 копiйок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 989 622,30 грн (дев'ятсот вiсiмдесят дев'ять тисяч шiстсот двадцять двi гривнi 30 копiйок)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 5 510 387,70 грн (п'ять мiльйонiв п'ятсот десять тисяч триста вiсiмдесят сiм гривень 70 копiйок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):
  1. Назва банку: Управління Державної казначейської служби України у м.Чернівцях, Чернівецької області(код ЄДРПОУ 37978173)
  2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA698201720344211007100185133

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 8 500,00 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців): __________

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 09.12.2021 13:23:02

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: Лайтар Ігор Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3121723679_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: Чернівецька міська рада_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.