ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LSE001-UA-20211125-22469


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВАРНА БІРЖА "ТОВАРНО-СИРОВИННА БІРЖА "ГАЛКОНТРАКТ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: __________

Номер лота: 2

Організатор земельних торгів: УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЕПАРТАМЕНТУ МІСТОБУДУВАННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 28.12.2021 12:55:00

Дата та час завершення земельних торгів: __________

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Продаж земельної ділянки у власність площею 2,7121 га, кадастровий номер: 4610136300:05:021:0012, що розташована у м. Львів, вул. Північна (ділянка 2-2) у промисловій зоні “Сигнівка“. Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
 1. Земельна ділянка площею 2,7121 га, що розташована у м. Львів, вул. Північна (ділянка 2-2) у промисловій зоні “Сигнівка“, кадастровий номер: 4610136300:05:021:0012. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Стартова ціна лота: 17 272 561,00 грн без ПДВ

Ціна лота: 17 300 001,00 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 172 725,61 грн

Розмір гарантійного внеску: 5 181 768,30 грн

Розмір реєстраційного внеску: 600,00 грн

Учасники земельних торгів:
 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ", ЄДРПОУ: 41137479

Закриті цінові пропозиції учасників:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ" 17 300 001,00 грн 21.12.2021 10:09:57

Переможець земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ", ЄДРПОУ: 41137479

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: Казначейство України (ел.адм.подат.)
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA738999980314111941000013933
 5. ЄДРПОУ банку: 38008294
 6. МФО банку: 899998

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 865 000,05 грн (вісімсот шістдесят п'ять тисяч гривень 05 копійок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 4 316 768,25 грн (чотири мільйони триста шістнадцять тисяч сімсот шістдесят вісім гривень 25 копійок)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 12 983 232,75 грн (дванадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят три тисячі двісті тридцять дві гривні 75 копійок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: АТ "ТАСКОМБАНК"
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA823395000000026001904420002
 5. ЄДРПОУ банку: 20810095
 6. МФО банку: 339500

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 36 612,05 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців):
 1. Одержувач: відсутнє
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 00000000
 3. Назва банку: Казначейство України (ел.адм.подат.)
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA738999980314111941000013933
 5. ЄДРПОУ банку: 38008294
 6. МФО банку: 899998

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 27.12.2021 20:00:02

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІРШ ПОРОЦЕЛЛЬ", ЄДРПОУ: 41137479_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЕПАРТАМЕНТУ МІСТОБУДУВАННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.