ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LSE001-UA-20220516-27538


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА”

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА”

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: __________

Номер лота: 1

Організатор земельних торгів: ЗАЗИМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 21.06.2022 11:05:00

Дата та час завершення земельних торгів: 21.06.2022 11:34:02

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Аукціон з продажу земельної ділянки по вул. Промислова, в с. Зазим'я Броварського району Київської області площею 2,2415 га. кадастровий номер: 3221282800:03:002:0002
  1. Земельна ділянка по вул. Промислова, в с. Зазим'я Броварського району Київської області площею 2,2415 га. кадастровий номер: 3221282800:03:002:0002, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

Стартова ціна лота: 3 236 816,00 грн без ПДВ

Ціна лота: 3 270 000,00 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 32 368,16 грн

Розмір гарантійного внеску: 971 044,80 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники земельних торгів:
  1. Костюк Людмила Ярославівна, ІПН/РНОКПП: 2870813609
  2. Мельничук Руслан Ярославович, ІПН/РНОКПП: 2718108250

Закриті цінові пропозиції учасників:
Костюк Людмила Ярославівна 3 237 000,00 грн 03.06.2022 13:58:16
Мельничук Руслан Ярославович 3 270 000,00 грн 20.06.2022 18:18:43

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Костюк Людмила Ярославівна 3 237 000,00 грн 03.06.2022 13:58:16
Мельничук Руслан Ярославович 3 270 000,00 грн 20.06.2022 18:18:43

Раунд 2
Костюк Людмила Ярославівна 3 237 000,00 грн 03.06.2022 13:58:16
Мельничук Руслан Ярославович 3 270 000,00 грн 20.06.2022 18:18:43

Раунд 3
Костюк Людмила Ярославівна 3 237 000,00 грн 03.06.2022 13:58:16
Мельничук Руслан Ярославович 3 270 000,00 грн 20.06.2022 18:18:43

Переможець земельних торгів: Мельничук Руслан Ярославович, ІПН/РНОКПП: 2718108250

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
  1. Назва банку: ГУ ДКСУ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
  2. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA818999980314121921000010768

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 163 500,00 грн (сто шістдесят три тисячі п'ятсот гривень 00 копійок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 807 544,80 грн (вісімсот сім тисяч п'ятсот сорок чотири гривні 80 копійок)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 2 462 455,20 грн (два мільйони чотириста шістдесят дві тисячі чотириста п'ятдесят п'ять гривень 20 копійок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 5 000,00 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців): __________

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 21.06.2022 11:34:02

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: Мельничук Руслан Ярославович, ІПН/РНОКПП: 2718108250_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: ЗАЗИМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.