ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LSE001-UA-20220517-29086


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕР-ТАС"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕР-ТАС"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: __________

Номер лота: 66615253/5183

Організатор земельних торгів: Приватний виконавець виконавчого округу Кіровоградської області Мехед Олег Валерійович

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 17.06.2022 11:40:00

Дата та час завершення земельних торгів: 17.06.2022 12:09:02

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Земельна ділянка, кадастровий номер 3523182000:02:000:5183, площа: 2,0 га., з цільовим призначенням – для ведення особистого селянського господарства, вид використання: 01.03, що розташована на території: Кіровоградської обл., Новоукраїнського (Маловисківського) р-н., Миролюбівської сільської ради
  1. Земельна ділянка, кадастровий номер 3523182000:02:000:5183, площа: 2,0 га., з цільовим призначенням – для ведення особистого селянського господарства, вид використання: 01.03, що розташована на території: Кіровоградської обл., Новоукраїнського (Маловисківського) р-н., Миролюбівської сільської ради

Стартова ціна лота: 97 000,00 грн без ПДВ

Ціна лота: 97 910,00 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 910,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 29 100,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники земельних торгів:
  1. Акімов Микола Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3037312155
  2. Король Юрій Павлович, ІПН/РНОКПП: 2745507997

Закриті цінові пропозиції учасників:
Король Юрій Павлович 97 000,00 грн 15.06.2022 18:04:23
Акімов Микола Миколайович 97 000,00 грн 15.06.2022 17:56:14

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Король Юрій Павлович 97 000,00 грн 15.06.2022 18:04:23
Акімов Микола Миколайович 97 910,00 грн 17.06.2022 11:48:11

Раунд 2
Король Юрій Павлович 97 000,00 грн 15.06.2022 18:04:23
Акімов Микола Миколайович 97 910,00 грн 17.06.2022 11:48:11

Раунд 3
Король Юрій Павлович 97 000,00 грн 15.06.2022 18:04:23
Акімов Микола Миколайович 97 910,00 грн 17.06.2022 11:48:11

Переможець земельних торгів: Акімов Микола Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3037312155

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
  1. Назва банку: АТ КБ «Приватбанк»
  2. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA333052990000026244035100949

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 4 895,50 грн (чотири тисячi вiсiмсот дев'яносто п'ять гривень 50 копiйок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 24 204,50 грн (двадцять чотири тисячi двiстi чотири гривнi 50 копiйок)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 73 705,50 грн (сiмдесят три тисячi сiмсот п'ять гривень 50 копiйок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):
  1. Назва банку: АТ КБ «Приватбанк»
  2. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA333052990000026244035100949

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 2 115,58 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців): __________

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 17.06.2022 12:09:02

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: Акімов Микола Миколайович, ІПН/РНОКПП: 3037312155_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: Приватний виконавець виконавчого округу Кіровоградської області Мехед Олег Валерійович_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.