ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ № LSE001-UA-20220517-68075


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "ПОЛОНЕКС"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВ "ПОЛОНЕКС"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця земельних торгів: ТОВ "ПОЛОНЕКС"

Номер лота: 1

Організатор земельних торгів: МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Статус земельних торгів:Земельні торги відбулися

Дата та час початку земельних торгів: 15.06.2022 11:05:00

Дата та час завершення земельних торгів: 15.06.2022 11:43:02

Відомості про земельну ділянку (склад лота): Продаж земельної ділянки комунальної власності
 1. земельна ділянка комунальної власності, несільськогосподарського призначення, загальною площею 0,0067 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, кадастровий номер 1222655100:04:082:0015, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський (Межівський) район, смт Межова проспект Незалежності, 6а

Стартова ціна лота: 23 253,00 грн без ПДВ

Ціна лота: 100 007,00 грн без ПДВ

Мінімальний крок земельних торгів: 232,53 грн

Розмір гарантійного внеску: 6 975,90 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники земельних торгів:
 1. Пивовар Ярослав Вадимович, ІПН/РНОКПП: 3630904839
 2. Гречко Тетяна Олегівна, ІПН/РНОКПП: 3054900122
 3. Писаненко Микола Дмитрович, ІПН/РНОКПП: 1994222059

Закриті цінові пропозиції учасників:
Пивовар Ярослав Вадимович 23 500,00 грн 06.06.2022 15:21:55
Гречко Тетяна Олегівна 23 700,00 грн 13.06.2022 13:54:53
Писаненко Микола Дмитрович 23 967,00 грн 14.06.2022 13:32:11

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Пивовар Ярослав Вадимович 30 000,00 грн 15.06.2022 11:10:28
Гречко Тетяна Олегівна 23 950,00 грн 15.06.2022 11:13:45
Писаненко Микола Дмитрович 30 500,00 грн 15.06.2022 11:16:25

Раунд 2
Гречко Тетяна Олегівна 30 100,00 грн 15.06.2022 11:22:08
Пивовар Ярослав Вадимович 45 000,00 грн 15.06.2022 11:25:11
Писаненко Микола Дмитрович 45 100,00 грн 15.06.2022 11:28:14

Раунд 3
Гречко Тетяна Олегівна 30 400,00 грн 15.06.2022 11:34:25
Пивовар Ярослав Вадимович 100 000,00 грн 15.06.2022 11:37:41
Писаненко Микола Дмитрович 100 007,00 грн 15.06.2022 11:40:29

Переможець земельних торгів: Писаненко Микола Дмитрович, ІПН/РНОКПП: 1994222059

Учасник, щодо якого настав один з випадків, передбачених пунктом 49 Вимог: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням винагороди оператора), для внесення переможцем плати за придбаний лот:
 1. Назва банку: Казначейство України (ЕАП) ГУК у Дн-кiй обл/ТГ с.Межова/33010100
 2. ЄДРПОУ банку: 37988155
 3. МФО банку: 899998
 4. Банківський рахунок: 668999980314181941000004545
 5. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA668999980314181941000004545

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 5 000,35 грн (п'ять тисяч гривень 35 копiйок)

Сума, що підлягає перерахуванню організатору від оператора, через електронний майданчик якого подано заяву переможцем: 1 975,55 грн (одна тисяча дев'ятсот сiмдесят п'ять гривень 55 копiйок)

Сума, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів організатору: 98 031,45 грн (дев'яносто вiсiм тисяч тридцять одна гривня 45 копiйок)

Реквізити для сплати витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу (у разі наявності):
 1. Назва банку: Держказначейська служба України м. Київ
 2. ЄДРПОУ банку: 41741690
 3. МФО банку: 820172
 4. Банківський рахунок: 258201720344230002000016155
 5. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA258201720344230002000016155

Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів: 4 000,00 грн

Реквізити організатора для сплати забезпечувального платежу (для державних/приватних виконавців): __________

Сума забезпечувального платежу, яка підлягає сплаті переможцем земельних торгів (для державних/приватних виконавців): __________ грн

Протокол земельних торгів сформовано: 15.06.2022 11:43:02

Переможець земельних торгів зобов'язується провести розрахунок відповідно до договору та чинного законодавства, а також підписати договір у строки передбачені законодавством.

**Переможець земельних торгів: Писаненко Микола Дмитрович, ІПН/РНОКПП: 1994222059_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

**Найменування організатора: МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Застосовується у випадку проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок та прав користування ними під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

**Застосовується у випадку підписання протоколу про результати земельних торгів у паперовій формі на вимогу переможця земельних торгів.