*ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення органу приватизації __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № SPE001-UA-20221202-04617


Найменування оператора електронного майданчика, через якого було заведено лот в ЕТС (опубліковано інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта приватизації): ТОВ "ТОРГОВО-СИРОВИННА БІРЖА "ГАЛКОНТРАКТ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію переможцем електронного аукціону: ПП "Фірма "СОМГІЗ"

Найменування оператора електронного майданчика, через якого надано наступну по величині цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТендГруп"

Орган приватизації/ організатор аукціону: УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 23.12.2022 12:30:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 23.12.2022 12:59:03

Найменування лота: Гараж під літ. Д-1 загальною площею 21.9 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Тарнавського М. генерала, 109
 1. Гараж під літ. Д-1 загальною площею 21.9 кв.м. за адресою: м. Львів, вул. Тарнавського М. генерала, 109

Стартова ціна лота: 325 680,00 грн На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ згідно Податкового кодексу України.

Ціна продажу лота без урахування ПДВ: __________ грн Сума ПДВ: __________ грн

Ціна продажу лота з урахуванням ПДВ: 400 000,00 грн

Розмір мінімального кроку аукціону: 3 256,80 грн

Розмір гарантійного внеску: 65 136,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн

Учасники електронного аукціону:
 1. Якимів Ярослав Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2151701915
 2. Каблак Тарас Петрович, ІПН/РНОКПП: 3091607974

Закриті цінові пропозиції учасників:
Якимів Ярослав Михайлович 328 941,00 грн 20.12.2022 14:14:30
Каблак Тарас Петрович 341 000,00 грн 22.12.2022 15:48:17

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Якимів Ярослав Михайлович 360 001,00 грн 23.12.2022 12:35:41
Каблак Тарас Петрович 360 002,00 грн 23.12.2022 12:40:12

Раунд 2
Якимів Ярослав Михайлович 400 000,00 грн 23.12.2022 12:44:43
Каблак Тарас Петрович 360 002,00 грн 23.12.2022 12:40:12

Раунд 3
Каблак Тарас Петрович 360 002,00 грн 23.12.2022 12:40:12
Якимів Ярослав Михайлович 400 000,00 грн 23.12.2022 12:44:43

Переможець електронного аукціону: Якимів Ярослав Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2151701915

Учасник, стосовно якого прийнято рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору купівлі-продажу, чи складено акт відповідно до п. 67 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 __________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб;ПІБ учасника,номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Реквізити рахунку оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію для доплати переможцем винагороди оператору (плати за участь в електронному аукціоні), якщо сума такої винагороди перевищує суму гарантійного внеску: __________

Винагорода оператора (плата за участь в електронному аукціоні): 16 000,00 грн з ПДВ

Сума, що підлягає доплаті переможцем електронного аукціону оператору, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію, якщо сума винагороди оператора (плати за участь в електронному аукціоні) перевищує суму гарантійного внеску: 0,00 грн

Реквізити рахунку 1 для перерахування оператором реєстраційних внесків:
 1. Одержувач: ГУК Львів/Львівська тг/24060300
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 38008294
 3. Назва банку: Казначейство України
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA758999980314000544000013933

Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 1: 1 300,00 грн

Реквізити рахунку 2 для перерахування оператором залишку гарантійного внеску (після вирахування винагороди оператора):
 1. Одержувач: Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 25558625
 3. Назва банку: Держказначейська служба України, м. Київ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA298201720355249006099020947

Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 2: 49 136,00 грн

Реквізити рахунку 3 для проведення переможцем електронного аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
 1. Одержувач: Управління комунальної власності департаменту економічного розвитку Львівської міської ради
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 25558625
 3. Назва банку: Держказначейська служба України, м. Київ
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA298201720355249006099020947

Сума, що підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на рахунок 3, яка дорівнює ціні продажу лота з урахуванням податків (у випадку їх нарахування), за вирахуванням залишку гарантійного внеску (після вирахування винагороди оператора): 350 864,00 грн з ПДВ

Протокол про результати електронного аукціону сформовано: 23.12.2022 12:59:03

Після формування протоколу про результати електронного аукціону переможець електронного аукціону зобов'язується:

Переможець електронного аукціону: Якимів Ярослав Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2151701915_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ПП "Фірма "СОМГІЗ"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Орган приватизації: УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.
**Протокол про результати електронного аукціону підписується в трьох оригінальних примірниках, якщо на підписанні його в письмовій формі наполягає переможець електронного аукціону відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”