*ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення органу приватизації __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № SPE001-UA-20230124-60044


Найменування оператора електронного майданчика, через якого було заведено лот в ЕТС (опубліковано інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта приватизації): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було подано заяву на участь в електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію (в разі наявності): ТОВ "БУКОВИНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА"

Орган приватизації/ організатор аукціону: Мамалигівська сільська рада

Статус електронного аукціону: наявний один учасник (викуп)

Найменування лота: Будівля лазні літ. А по вул. Головна, 38 в с. Стальнівці, Дністровського району, Чернівецької області
 1. Будівля лазні літ. А на вул. Головній, 38 в с. Стальнівці, Дністровського району, Чернівецької області.

Учасники електронного аукціону:
 1. Козьма Лариса Федорівна, ІПН/РНОКПП: 2598104085

Стартова ціна лота: 95 943,00 грн У разі прийняття рішення про приватизацію об’єкта шляхом викупу на запропоновану учасником ціну (ціну продажу) нараховується ПДВ згідно Податкового кодексу України.

Запропонована учасником ціна лота (ціна продажу лота) без урахування ПДВ: 98 900,00 грн Сума ПДВ: __________ грн

Запропонована учасником ціна лота (ціна продажу лота) з урахуванням ПДВ: __________ грн

Розмір гарантійного внеску: 19 188,60 грн

Розмір реєстраційного внеску: 1 300,00 грн

Реквізити рахунку оператора, через електронний майданчик якого подано заяву на участь в електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію для доплати учасником винагороди оператора (плати за участь в електронному аукціоні), якщо сума такої винагороди перевищує суму гарантійного внеску: __________

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано заяву на участь в електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію (плата за участь в електронному аукціоні): 3 956,00 грн з ПДВ

Сума, що підлягає доплаті учасником, що подав заяву на участь в електронному аукціоні оператору, через електронний майданчик якого подано заяву на участь в електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію, якщо сума винагороди оператора (плати за участь в електронному аукціоні) перевищує суму гарантійного внеску: 0,00 грн

Реквізити рахунку 1 для перерахування оператором реєстраційного внеску:
 1. Одержувач: Чернів.ГУК/Мамалигівська ТГ / 31030000
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 37836095
 3. Назва банку:
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA218999980314191905000024315

Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 1: 1 300,00 грн

Реквізити рахунку 2 для перерахування оператором залишку гарантійного внеску (після вирахування винагороди оператора):
 1. Одержувач: Чернів.ГУК/Мамалигівська ТГ / 31030000
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 37836095
 3. Назва банку:
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA218999980314191905000024315

Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 2: 15 232,60 грн

Реквізити рахунку 3 для проведення учасником, що подав заяву на участь в електронному аукціоні, розрахунків за об’єкт:
 1. Одержувач: Чернів.ГУК/Мамалигівська ТГ / 31030000
 2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 37836095
 3. Назва банку:
 4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA218999980314191905000024315

Сума, що підлягає сплаті учасником на рахунок 3 після прийняття рішення про приватизацію об’єкта шляхом викупу, яка дорівнює запропонованій учасником ціні лота (ціні продажу лота) з урахуванням податків (у випадку їх нарахування), за вирахуванням залишку гарантійного внеску (після вирахування винагороди оператора): 83 667,40 грн без ПДВ

Протокол про результати електронного аукціону сформовано: 05.02.2023 20:00:02

Після формування протоколу про результати електронного аукціону учасник зобов'язується:

Учасник, що подав заяву на участь в електронному аукціоні: Козьма Лариса Федорівна, ІПН/РНОКПП: 2598104085_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВ "БУКОВИНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Орган приватизації: Мамалигівська сільська рада_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.
**Протокол про результати електронного аукціону підписується в трьох оригінальних примірниках, якщо на підписанні його в письмовій формі наполягає переможець електронного аукціону відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”