ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № SUE001-UA-20210316-90265


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Номер лота: SUE001-UA-20210316-90265

Організатор аукціону: Державна служба геології та надр України

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 15.04.2021 12:45:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 15.04.2021 13:14:02

Назва лота (назва ділянки надр, її місцезнаходження, вид користування ділянкою надр, назва корисної копалини): Спеціальний дозвіл на користування надрами – Маяківське-2 родовище. Вартість геологічної інформації – 118 622,89 грн (з ПДВ). Вартість пакету аукціонної документації – 70 127,87 грн (з ПДВ). В адміністративному відношенні Маяківське-2 родовище знаходиться в Слов’янському (Краматорському – відповідно до постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 №807-ІХ) районі Донецької області і розташоване на південній околиці с. Маяки. Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл: видобування крейди, 20 років.

Строк на який видається дозвіл: __________

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 2247688.00 грн.коп. без ПДВ

Ціна реалізації лота: 2440000.00 грн.коп. без ПДВ

Крок аукціону: 20000.00 грн.коп.

Розмір гарантійного внеску: 449537.60 грн.коп.

Учасники електронного аукціону:
  1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "ЕКОСПЛАВ", ЄДРПОУ: 33560703
  2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ", ЄДРПОУ: 25599771

Закриті цінові пропозиції учасників:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "ЕКОСПЛАВ" 2247688.00 грн.коп. 12.04.2021 16:22:42
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ" 2400000.00 грн.коп. 12.04.2021 16:50:42

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "ЕКОСПЛАВ" 2410000.00 грн.коп. 15.04.2021 12:50:38
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ" 2420000.00 грн.коп. 15.04.2021 12:54:46

Раунд 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "ЕКОСПЛАВ" 2410000.00 грн.коп. 15.04.2021 12:50:38
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ" 2420000.00 грн.коп. 15.04.2021 12:54:46

Раунд 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАВОД "ЕКОСПЛАВ" 2430000.00 грн.коп. 15.04.2021 13:08:27
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ" 2440000.00 грн.коп. 15.04.2021 13:11:55

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ", ЄДРПОУ: 25599771

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника):24400.00 грн.коп. (двадцять чотири тисячi чотириста гривень 00 копiйок)

Сума гарантійного внеску що підлягає перерахуванню замовнику від оператора через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: __________

Реквізити організатора для сплати коштів: __________

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону: __________ грн.коп.

Вартість пакету аукціонної документації: __________ грн.коп.

Протокол електронного аукціону сформовано: 15.04.2021 13:14:02
*Переможець електронного аукціону зобов'язується: - підписати в (4) чотирьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону протягом (6) шести робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону в ЕТС та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронного аукціону (учасником) подано найвищу цінову пропозицію. - укласти договір купівлі продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону.

Переможець електронного аукціону:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Державна служба геології та надр:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.