ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № SUE001-UA-20210323-07374


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Номер лота: SUE001-UA-20210323-07374

Організатор аукціону: Державна служба геології та надр України

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 22.04.2021 12:15:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 22.04.2021 13:02:01

Назва лота (назва ділянки надр, її місцезнаходження, вид користування ділянкою надр, назва корисної копалини): Спеціальний дозвіл на користування надрами – Павлівське родовище. Вартість геологічної інформації – 39 298,86 грн (з ПДВ). Вартість пакету аукціонної документації – 72 550 грн (з ПДВ). Павлівське родовище розташоване на південно-східній околиці с. Павлівка Криворізького району Дніпропетровської області, на межі з Миколаївською областю. Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл: видобування каоліну первинного та піску, 20 років.

Строк на який видається дозвіл: __________

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 2968712.00 грн.коп. без ПДВ

Ціна реалізації лота: 7100000.00 грн.коп. без ПДВ

Крок аукціону: 20000.00 грн.коп.

Розмір гарантійного внеску: 1187484.80 грн.коп.

Учасники електронного аукціону:
  1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПИС УКРАЇНА", ЄДРПОУ: 36929125
  2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРКТРЕЙД", ЄДРПОУ: 41780525
  3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙНІНГ ІНДАСТРІ ГРУП", ЄДРПОУ: 42952120
  4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВАПОЛІМЕР ІНЖИНІРИНГ", ЄДРПОУ: 39422720

Закриті цінові пропозиції учасників:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВАПОЛІМЕР ІНЖИНІРИНГ" 3000000.00 грн.коп. 21.04.2021 17:15:14
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРКТРЕЙД" 3000000.00 грн.коп. 20.04.2021 13:05:38
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙНІНГ ІНДАСТРІ ГРУП" 3100000.00 грн.коп. 21.04.2021 12:35:40
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПИС УКРАЇНА" 3501200.00 грн.коп. 21.04.2021 17:28:25

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВАПОЛІМЕР ІНЖИНІРИНГ" 3000000.00 грн.коп. 21.04.2021 17:15:14
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРКТРЕЙД" 3600000.00 грн.коп. 22.04.2021 12:23:48
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙНІНГ ІНДАСТРІ ГРУП" 3630000.00 грн.коп. 22.04.2021 12:26:33
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПИС УКРАЇНА" 3660000.00 грн.коп. 22.04.2021 12:29:26

Раунд 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВАПОЛІМЕР ІНЖИНІРИНГ" 3000000.00 грн.коп. 21.04.2021 17:15:14
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРКТРЕЙД" 3710000.00 грн.коп. 22.04.2021 12:39:19
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙНІНГ ІНДАСТРІ ГРУП" 7000000.00 грн.коп. 22.04.2021 12:41:37
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПИС УКРАЇНА" 7030000.00 грн.коп. 22.04.2021 12:44:54

Раунд 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВАПОЛІМЕР ІНЖИНІРИНГ" 3000000.00 грн.коп. 21.04.2021 17:15:14
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРКТРЕЙД" 3710000.00 грн.коп. 22.04.2021 12:39:19
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙНІНГ ІНДАСТРІ ГРУП" 7060000.00 грн.коп. 22.04.2021 12:58:29
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПИС УКРАЇНА" 7100000.00 грн.коп. 22.04.2021 12:59:38

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПИС УКРАЇНА", ЄДРПОУ: 36929125

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника):71000.00 грн.коп. (сiмдесят одна тисяча гривень 00 копiйок)

Сума гарантійного внеску що підлягає перерахуванню замовнику від оператора через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: __________

Реквізити організатора для сплати коштів: __________

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону: __________ грн.коп.

Вартість пакету аукціонної документації: __________ грн.коп.

Протокол електронного аукціону сформовано: 22.04.2021 13:02:01
*Переможець електронного аукціону зобов'язується: - підписати в (4) чотирьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону протягом (6) шести робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону в ЕТС та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронного аукціону (учасником) подано найвищу цінову пропозицію. - укласти договір купівлі продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону.

Переможець електронного аукціону:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Державна служба геології та надр:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.