ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № SUE001-UA-20210519-67880


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВАРНА БІРЖА "КАТЕРИНОСЛАВСЬКА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ "БІДДІНГ ТАЙМ"

Номер лота: SUE001-UA-20210519-67880

Організатор аукціону: Державна служба геології та надр України

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 18.06.2021 11:10:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 18.06.2021 11:39:03

Назва лота (назва ділянки надр, її місцезнаходження, вид користування ділянкою надр, назва корисної копалини): Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка «Варварівська друга». Вартість геологічної інформації – 97 931,74 грн (з ПДВ). Вартість пакету аукціонної документації – 5 250,96 грн (з ПДВ). Ділянка бурштину «Варварівська друга» розташована на відстані 1,5 км на південний схід від с. Вільне Дубровицького (Сарненського – відповідно до постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 №807-ІХ) району Рівненської області. Вид корисної копалини: бурштин. Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл: геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ), 5 років.

Строк на який видається дозвіл: __________

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 168 300,00 грн без ПДВ

Ціна реалізації лота: 178 400,00 грн без ПДВ

Крок аукціону: 10 000,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 33 660,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ", ЄДРПОУ: 33510528
  2. ТОВ "ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ", ЄДРПОУ: 43587822

Закриті цінові пропозиції учасників:
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ" 178 300,00 грн 16.06.2021 14:47:05
ТОВ "ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ" 178 400,00 грн 17.06.2021 11:55:36

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ" 178 300,00 грн 16.06.2021 14:47:05
ТОВ "ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ" 178 400,00 грн 17.06.2021 11:55:36

Раунд 2
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ" 178 300,00 грн 16.06.2021 14:47:05
ТОВ "ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ" 178 400,00 грн 17.06.2021 11:55:36

Раунд 3
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАХІДКАПІТАЛІНВЕСТ" 178 300,00 грн 16.06.2021 14:47:05
ТОВ "ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ" 178 400,00 грн 17.06.2021 11:55:36

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВ "ЗЕМРЕСУРСІНВЕСТ", ЄДРПОУ: 43587822

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 1 784,00 грн без ПДВ (одна тисяча сiмсот вiсiмдесят чотири гривнi 00 копiйок без ПДВ)

Сума гарантійного внеску що підлягає перерахуванню замовнику від оператора через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: __________

Реквізити організатора для сплати коштів: __________

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону: 178 400,00 грн без ПДВ (сто сiмдесят вiсiм тисяч чотириста гривень 00 копiйок без ПДВ)

Вартість пакету аукціонної документації: __________ грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 18.06.2021 11:39:03
*Переможець електронного аукціону зобов'язується: - підписати в (4) чотирьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону протягом (6) шести робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону в ЕТС та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронного аукціону (учасником) подано найвищу цінову пропозицію. - укласти договір купівлі продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону.

Переможець електронного аукціону:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВАРНА БІРЖА "КАТЕРИНОСЛАВСЬКА"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Державна служба геології та надр:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.