ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № SUE001-UA-20210629-64580


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Номер лота: SUE001-UA-20210629-64580

Організатор аукціону: Державна служба геології та надр України

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 18.08.2021 11:05:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 18.08.2021 11:34:02

Назва лота (назва ділянки надр, її місцезнаходження, вид користування ділянкою надр, назва корисної копалини): Спеціальний дозвіл на користування надрами – Південна ділянка Адамівського-1 родовища. Вартість геологічної інформації – 77 041,58 грн (з ПДВ). Вартість пакету аукціонної документації – 7 297,49 грн (з ПДВ). Південна ділянка Адамівського-1 родовища в адміністративному відношенні розташована на відстані близько 1,0 км на південь від с. Гайки Хорошівського (Житомирського - відповідно до постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-ІХ) району Житомирської області. Вид корисної копалини: габро. Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл: геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, 5 років.

Строк на який видається дозвіл: __________

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 233 894,00 грн без ПДВ

Ціна реалізації лота: 244 000,00 грн без ПДВ

Крок аукціону: 10 000,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 46 778,80 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИОГРАН", ЄДРПОУ: 44302945
  2. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТВТ, ЄДРПОУ: 36428049

Закриті цінові пропозиції учасників:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТВТ 233 894,00 грн 16.08.2021 15:40:00
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИОГРАН" 234 000,00 грн 16.08.2021 15:31:00

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТВТ 243 894,00 грн 18.08.2021 11:10:47
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИОГРАН" 244 000,00 грн 18.08.2021 11:13:18

Раунд 2
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТВТ 243 894,00 грн 18.08.2021 11:10:47
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИОГРАН" 244 000,00 грн 18.08.2021 11:13:18

Раунд 3
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТВТ 243 894,00 грн 18.08.2021 11:10:47
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИОГРАН" 244 000,00 грн 18.08.2021 11:13:18

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТИОГРАН", ЄДРПОУ: 44302945

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 2 440,00 грн без ПДВ (дві тисячі чотириста сорок гривень 00 копійок без ПДВ)

Сума гарантійного внеску що підлягає перерахуванню замовнику від оператора через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: __________

Реквізити організатора для сплати коштів: __________

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону: 244 000,00 грн без ПДВ (двісті сорок чотири тисячі гривень 00 копійок без ПДВ)

Вартість пакету аукціонної документації: __________ грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 18.08.2021 11:34:02
*Переможець електронного аукціону зобов'язується: - підписати в (4) чотирьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону протягом (6) шести робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону в ЕТС та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронного аукціону (учасником) подано найвищу цінову пропозицію. - укласти договір купівлі продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону.

Переможець електронного аукціону:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Державна служба геології та надр:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.