ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № SUE001-UA-20210920-73708


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: __________

Номер лота: SUE001-UA-20210920-73708

Організатор аукціону: Державна служба геології та надр України

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 09.11.2021 11:55:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 09.11.2021 12:24:01

Назва лота (назва ділянки надр, її місцезнаходження, вид користування ділянкою надр, назва корисної копалини): Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Адамівська. Вартість геологічної інформації – 102 921,41 грн (з ПДВ). Вартість пакету аукціонної документації – 10 417,06 грн (з ПДВ). Ділянка Адамівська в адміністративному відношенні розташована у Сарненському районі Рівненської області на південно-східній околиці смт. Клесів. Вид корисної копалини: бурштин. Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл: геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ), 5 років.

Строк на який видається дозвіл: __________

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 333 880,00 грн без ПДВ

Ціна реалізації лота: 348 160,00 грн без ПДВ

Крок аукціону: 10 000,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 66 776,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУТРЕЙТ" , ЄДРПОУ: 44417136
  2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕР-ГРУП", ЄДРПОУ: 43860277

Закриті цінові пропозиції учасників:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУТРЕЙТ" 348 160,00 грн 06.11.2021 11:23:52
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕР-ГРУП" 2 750 000,00 грн 08.11.2021 15:38:00

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУТРЕЙТ" 348 160,00 грн 06.11.2021 11:23:52
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕР-ГРУП" 2 750 000,00 грн 08.11.2021 15:38:00

Раунд 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУТРЕЙТ" 348 160,00 грн 06.11.2021 11:23:52
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕР-ГРУП" 2 750 000,00 грн 08.11.2021 15:38:00

Раунд 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУТРЕЙТ" 348 160,00 грн 06.11.2021 11:23:52
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕР-ГРУП" 2 750 000,00 грн 08.11.2021 15:38:00

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУТРЕЙТ" , ЄДРПОУ: 44417136

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 3 481,60 грн без ПДВ (три тисячі чотириста вісімдесят одна гривня 60 копійок без ПДВ)

Сума гарантійного внеску що підлягає перерахуванню замовнику від оператора через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: __________

Реквізити організатора для сплати коштів: __________

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону: 348 160,00 грн без ПДВ (триста сорок вісім тисяч сто шістдесят гривень 00 копійок без ПДВ)

Вартість пакету аукціонної документації: __________ грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 10.11.2021 18:47:10
*Переможець електронного аукціону зобов'язується: - підписати в (4) чотирьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону протягом (6) шести робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону в ЕТС та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронного аукціону (учасником) подано найвищу цінову пропозицію. - укласти договір купівлі продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону.

Переможець електронного аукціону:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Державна служба геології та надр:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.