ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № SUE001-UA-20211213-62563


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ПП "НАВІТА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ПП "НАВІТА"

Номер лота: SUE001-UA-20211213-62563

Організатор аукціону: Державна служба геології та надр України

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 01.02.2022 11:15:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 01.02.2022 11:44:03

Назва лота (назва ділянки надр, її місцезнаходження, вид користування ділянкою надр, назва корисної копалини): Спеціальний дозвіл на користування надрами – Андріївське родовище. Вартість геологічної інформації – 78 458,25 грн (з ПДВ). Вартість пакету аукціонної документації – 18 941,68 грн (з ПДВ). Андріївське родовище розташоване за 0,3 км на північ від с. Андріївка Ужгородського району Закарпатської області. Вид корисної копалини: андезит. Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл: видобування, 20 років.

Строк на який видається дозвіл: __________

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 607 105,00 грн без ПДВ

Ціна реалізації лота: 751 000,00 грн без ПДВ

Крок аукціону: 10 000,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 121 421,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. Товариство з обмеженою відповідальністю "МІНЕРАЛІНВЕСТ-2022", ЄДРПОУ: 44613748
  2. Товариство з обмеженою відповідальністю "АКВАМІНЕРАЛ", ЄДРПОУ: 38581415

Закриті цінові пропозиції учасників:
Товариство з обмеженою відповідальністю "АКВАМІНЕРАЛ" 620 000,00 грн 28.01.2022 13:03:41
Товариство з обмеженою відповідальністю "МІНЕРАЛІНВЕСТ-2022" 751 000,00 грн 25.01.2022 14:42:57

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Товариство з обмеженою відповідальністю "АКВАМІНЕРАЛ" 620 000,00 грн 28.01.2022 13:03:41
Товариство з обмеженою відповідальністю "МІНЕРАЛІНВЕСТ-2022" 751 000,00 грн 25.01.2022 14:42:57

Раунд 2
Товариство з обмеженою відповідальністю "АКВАМІНЕРАЛ" 620 000,00 грн 28.01.2022 13:03:41
Товариство з обмеженою відповідальністю "МІНЕРАЛІНВЕСТ-2022" 751 000,00 грн 25.01.2022 14:42:57

Раунд 3
Товариство з обмеженою відповідальністю "АКВАМІНЕРАЛ" 620 000,00 грн 28.01.2022 13:03:41
Товариство з обмеженою відповідальністю "МІНЕРАЛІНВЕСТ-2022" 751 000,00 грн 25.01.2022 14:42:57

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Товариство з обмеженою відповідальністю "МІНЕРАЛІНВЕСТ-2022", ЄДРПОУ: 44613748

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 7 510,00 грн без ПДВ (сім тисяч п'ятсот десять гривень 00 копійок без ПДВ)

Сума гарантійного внеску що підлягає перерахуванню замовнику від оператора через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: __________

Реквізити організатора для сплати коштів: __________

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону: 751 000,00 грн без ПДВ (сімсот п'ятдесят одна тисяча гривень 00 копійок без ПДВ)

Вартість пакету аукціонної документації: __________ грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 01.02.2022 11:44:03
*Переможець електронного аукціону зобов'язується: - підписати в (4) чотирьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону протягом (6) шести робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону в ЕТС та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронного аукціону (учасником) подано найвищу цінову пропозицію. - укласти договір купівлі продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону.

Переможець електронного аукціону:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ПП "НАВІТА"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Державна служба геології та надр:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.