ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № SUE001-UA-20211230-81759


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ "ПОЛОНЕКС"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР"

Номер лота: SUE001-UA-20211230-81759

Організатор аукціону: Державна служба геології та надр України

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 18.02.2022 12:05:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 18.02.2022 13:10:03

Назва лота (назва ділянки надр, її місцезнаходження, вид користування ділянкою надр, назва корисної копалини): Спеціальний дозвіл на користування надрами – Родовище Дике Гало, ділянки № 1, № 2. Вартість геологічної інформації – 97 124,13 грн (з ПДВ). Вартість пакету аукціонної документації – 6 787,75 грн (з ПДВ). Родовище Дике Гало, ділянки № 1, № 2, розташоване на території Березнівського (Рівненського - відповідно до постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 № 807-ІХ) району Рівненської області, за 1,5-2,0 км на північ - північний захід від с. Кургани. Вид корисної копалини: торф. Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл: видобування, 20 років.

Строк на який видається дозвіл: __________

Стартова ціна лота/стартовий розмір орендної плати: 217 556,00 грн без ПДВ

Ціна реалізації лота: 2 010 000,00 грн без ПДВ

Крок аукціону: 10 000,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 43 511,20 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВАТОН" , ЄДРПОУ: 13970259
  2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ", ЄДРПОУ: 32296279
  3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ХОЛДІНГ «МІСТО», ЄДРПОУ: 36337360
  4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕУТ ЛТД", ЄДРПОУ: 43543298
  5. ТОВ "ГАЛО-ТОРФ", ЄДРПОУ: 42600260
  6. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛЕК МІРОР", ЄДРПОУ: 42950783

Закриті цінові пропозиції учасників:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ХОЛДІНГ «МІСТО» 217 556,00 грн 17.02.2022 12:29:35
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВАТОН" 220 000,00 грн 17.02.2022 10:24:46
ТОВ "ГАЛО-ТОРФ" 228 000,00 грн 17.02.2022 14:11:48
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ" 440 000,00 грн 17.02.2022 11:39:45
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕУТ ЛТД" 550 000,00 грн 17.02.2022 16:57:18
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛЕК МІРОР" 1 510 000,00 грн 17.02.2022 17:43:13

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ХОЛДІНГ «МІСТО» 217 556,00 грн 17.02.2022 12:29:35
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВАТОН" 250 000,00 грн 18.02.2022 12:15:26
ТОВ "ГАЛО-ТОРФ" 600 000,00 грн 18.02.2022 12:16:13
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ" 1 610 000,00 грн 18.02.2022 12:20:43
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕУТ ЛТД" 1 611 000,00 грн 18.02.2022 12:22:34
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛЕК МІРОР" 1 510 000,00 грн 17.02.2022 17:43:13

Раунд 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ХОЛДІНГ «МІСТО» 260 000,00 грн 18.02.2022 12:31:23
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВАТОН" 250 000,00 грн 18.02.2022 12:15:26
ТОВ "ГАЛО-ТОРФ" 600 000,00 грн 18.02.2022 12:16:13
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛЕК МІРОР" 1 612 000,00 грн 18.02.2022 12:40:16
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ" 1 812 000,00 грн 18.02.2022 12:45:16
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕУТ ЛТД" 1 813 000,00 грн 18.02.2022 12:47:57

Раунд 3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВАТОН" 250 000,00 грн 18.02.2022 12:15:26
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ХОЛДІНГ «МІСТО» 270 000,00 грн 18.02.2022 12:55:19
ТОВ "ГАЛО-ТОРФ" 610 000,00 грн 18.02.2022 12:58:14
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛЕК МІРОР" 1 814 000,00 грн 18.02.2022 13:01:28
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ" 2 000 000,00 грн 18.02.2022 13:05:48
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕУТ ЛТД" 2 010 000,00 грн 18.02.2022 13:08:15

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕУТ ЛТД", ЄДРПОУ: 43543298

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 20 100,00 грн без ПДВ (двадцять тисяч сто гривень 00 копiйок без ПДВ)

Сума гарантійного внеску що підлягає перерахуванню замовнику від оператора через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: __________

Реквізити організатора для сплати коштів: __________

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону: 2 010 000,00 грн без ПДВ (два мiльйони десять тисяч гривень 00 копiйок без ПДВ)

Вартість пакету аукціонної документації: __________ грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 18.02.2022 13:10:03
*Переможець електронного аукціону зобов'язується: - підписати в (4) чотирьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону протягом (6) шести робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону в ЕТС та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронного аукціону (учасником) подано найвищу цінову пропозицію. - укласти договір купівлі продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону.

Переможець електронного аукціону:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ТОВ "ПОЛОНЕКС"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Державна служба геології та надр:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.