ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № TIE001-UA-20220216-79827


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Номер лота: 44

Організатор аукціону: Державне спеціалізоване підприємство "Північна Пуща"

Статус електронного аукціону: Аукціон не відбувся

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Круглі лісоматеріали, сосна звичайна (PINS), клас якості D
  1. Круглі лісоматеріали, сосна звичайна (PINS) , клас якості D: D (D1b) 15-19 - 150м3; D (D2a) 20-24 - 100м3; D (D2b) 25-29 - 100м3; D (3а) 30-34 - 50м3; D (3b) 35-39 - 50м3.

Стартова ціна лота: 624 000,00 грн, у т.ч. ПДВ 104 000,00 грн

Розмір гарантійного внеску: 31 200,00 грн

Учасники електронного аукціону: учасники відсутні.

Протокол електронного аукціону сформовано: 27.02.2022 20:00:08

Оператор електронного майданчика, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Державне спеціалізоване підприємство "Північна Пуща"_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.